Coronavirus Hamburg’da Coronovirüse karşı önlem için

Leichte Sprache
Gebärdensprache
Vorlesen
Print
Share Article
Thanks for your interest!

Ich wünsche eine Übersetzung in:


Hamburg’da Coronovirüse karşı önlem için

 1. İlerde başka türlü belirlenmediği sürece perakende ticaretin bütün satış yerleri halkın ziyaretine kapatılacaktır.
 2. Bütün sağlık kurumları artan hijyen gereksinimleri göz önünde bulundurularak halka açık kalacaktır.
 3. Aşağıdaki işletme ve kuruluşlar ile bunlara ait satış yerleri halka açık kalabilirler:
  a)    Gıda satışı yapan perakende ticaret yerleri
  b)    Haftalık pazarlar
  c)    Teslimat ve sevkiyat hizmetleri
  d)    İçecek pazarları
  e)    Eczaneler
  f)    Tıbbi malzeme satış yerleri
  g)    Ecza depoları
  h)    Petrol istasyonları
  i)    Banka ve tasarruf sandıkları
  j)    Postane şubeleri
  k)    Berberler
  l)    Temizlikçi yerleri
  m)    Çamaşır yıkama salonları
  n)    Gazete satış yerleri
  o)    İnşaat ve bahçecilik malzeme satış yerleri
  p)    Hayvan ihtiyaçları satan yerler
  q)    Toptan ticaret yapan yerler
 4. Yukarıdaki 2. maddede ve 3. maddenin a’dan q’ya kadar bentlerinde belirtilen işyerleri ve kuruluşlar, 22 Aralık 2006 tarihli Hamburg Dükkan Açılış Saatlerini Düzenleme Yasasının (HmbGVBl. 2006, s. 611) 3. maddesinden farklı olarak açılış saatlerini Pazar ve tatil günleri 10:00-18:00 arasını kapsayacak şekilde artırmalarɪna izin verlmiştir. 
 5. Hizmet işletmeleri ve zanaatkar işletmeleri çalışmalarına devam edebilirler.
 6. Kilise, cami, sinagoglarda toplanma ve diğer inanç cemaatlerinin toplanmaları yasaktır.
 7. 15 Mart 2020 tarihli genelgenin 5. maddesinin genişletilmesiyle, ayrıca aşağıdaki kuruluşlar veya programlar halkın ziyaretine açık olamayacaklar.
  a)    Operalar
  b)    Gezinti parkları
  c)    Hayvanat bahçeleri
  d)    Hayvanat parkları
  e)    Boş zamanları değerlendirme etkinlikleri (açık hava ve kapalı mekanlarda)
  f)    Wellness merkezleri
  g)    Termaller
  h)    Dans okulları
 8. Lokanta ve Konaklama Yerleri Yasasının 20 Kasım 1998 tarihinde yayınlanan metninde ((BGBl. I S. 3418, en son 10 Mart 2017 tarihli yasanın 14. maddesiyle değişiklik yapıldı, BGBl. I S 420) belirtilen anlamdaki lokanta ve konaklama yerleri halka kapalı kalmalıdır.
  Bunun istisnası, ağırlıklı olarak bulunduğu yerde yemek verilen lokal ve işletmeler, personel lokanta ve kantinleri ile konaklama işyerlerinin yemek veren lokalleri. Müşterilerin oturacakları yerler, masalar arasında en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmeleri sağlanmak zorundadır. Ayakta durma yerleri, müşteriler arasında en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.
  Yukarıda belirtilen, ağırlıklı olarak bulunduğu yerde yemek verilen lokal ve işletmeler, personel lokanta ve kantinleri ile konaklama işyerlerinin yemek veren lokalleri en erken saat 06:00’da açılabilir ve en geç saat 18:00’de kapatılmalıdır. Saat 18:00’den sonra bunların yemek ve içecekleri berberinde götüreceklere satmalarına izin verilmiştir.
  Ayrıca alıp götürmek üzere yiyecek ve içecek satan veya servis yapan işletmeler, halka kapalı olma yasağının dışındadır. Bu her zaman müsadelidir. 
 9. Konaklama yerlerindeki geceleme imkanlarınɪn turistik amaçlarla hazır bulundurulmalarɪ yasaktɪr. İşletme sahibi müşterinin konaklama amacını sormalı ve bunu müşterinin kimlik bilgileriyle birlikte yazılı olarak belgelemelidir. Konaklama sözleşmesi bu genelgenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış ve konaklamanın da başlamış olması halinde, müşterinin ayrılıp gidebileceği güvenceye alınır alınmaz, konaklama sona erdirilecektir.
 10. Oyun yerleri halka kapalıdır veya sahipleri tarafından halka kapalı tutulmalıdır. Oyun yerlerine girilemez. 
 11. Otobüslerle (seyahat otobüsleriyle) seyahat yasaktır. Bunun istisnası yerel toplu taşıma trafiǧidir. 
 12. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Dairesinin COVID.19 risk bölgelerinden geri dönenlerin okul, kindergarten ve çocuk gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon kuruluşlarını ziyaretinin kısıtlanması hakkındaki 11 Mart 2020 tarihli (1.) Genelgesine (Resmi Gazete, s. 297) ek olarak, aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir:
  Bir risk bölgesinden veya Almanya’nın özellikle etkilenen bir bölgesinden gelen herkes, Robert Koch Enstitüsünün (RKI) geçerli güncel tespitlerine uygun olarak, risk bölgesini veya Almanya’nın özellikle etkilenen bir bölgesini terk ettikten sonraki 14 gün boyunca hiçbir yüksek okul, okul, kindergarten, çocuk bakım evi veya rehabilitasyon kuruluşlarına giremez. Gelinen bölgenin risk bölgesi veya Almanya’nın özellikle etkilenen bir bölgesi olduğunun RKI tarafından 14 günlük süre içinde tespit edilmesi, yeterlidir.     
 13. Neuwerk adasına giriş yasaktır. Aşağıdaki kişiler giriş yasağının dışındadır:
  a)    Birincil adreslerinin Neuwerk adasında olduğunu kanıtlayabilenler,
  b)    Bir iş ve hizmet ilişkisi, bir iş sözleşmesi veya bir hizmet veya iş görevlendirmesine dayalı olarak Neuwerk’de işe bşlamak için gelenler,
  c)    Tıbbi, acil tıbbi, doğum yardımı ve bakım hizmetlerini saǧlayacak kişiler,
  d)    Ada sakinlerinin günlük ihtiyaç mallarını sağlayan kişiler,
  e)    Birincil adresi ada olan bir ada sakiniyle birinci dereceden akrabalık ilişkisi veya eşi veya hayat arkadaşı olması nedeniyle adada bakım ve yardım etmekle yükümlü kişiler,
  f)    Senato tarafından özel izin verilmiş gazeteciler
 14. 15 Mart 2020 tarihli genelge yukarıdaki kararların 1’den 14’cü maddesine kadar olanlardan farklı düzenlemeler içerecek olursa, yukarıdaki kararlar 15 Mart 2020 tarihli genelge karşısında önceliklidir.
 15. Bu kararlar, Enfeksiyondan Korunma Yasasının madde 16, fıkra 8 ile bağlantılı madde 28, fıkra 1 hükmü gereğince derhal uygulamaya girer.
 16. Bu genelge Resmi Gazetede ilan edildiği gün yürürlüğe girer.
 17. Bu genelge ilkin 16 Nisan 2020 günü sonuna kadar geçerlidir.
 18. Yukarıdaki 1’den 12’ye kadarki maddelere aykırı hareket etmenin, Enfeksiyondan
  Korunma Yasasının madde 75, fıkra 1, ben 1 ve fıkra 3 hükümlerine göre cezayı gerektirdiğine dikkat çekilir.

Kanun Yolu Hakkɪnda Bilgilendirme

Bu genelgeye, ilanɪndan itibaren bir ay içersinde itiraz edilebilir. Ítiraz, Saǧlɪk ve Tüketicileri Koruma Dairesi –Saǧlɪk Dairesi- nezdinde yapɪlabilr. Ítiraz ve iptal davasɪnɪn Enfeksiyondan Korunma Kanununun 16.maddesi 8.fɪkrasi ile baǧlantɪlɪ olarak 28.madesi 3.fɪkrasɪ uyarɪnca askɪya alma etkisi bulunmamaktadɪr.  Thanks for your interest!

Ich wünsche eine Übersetzung in: