Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

#UkraineHH Загальний опис завдань та профілю для викладачів української мови як мови походження

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Allgemeine Aufgabenbeschreibung und Anforderungsprofil für ukrainischsprachige Herkunftssprachenlehrkräfte

Загальний опис завдань та профілю для викладачів української мови як мови походження

Загальний опис завданнь
Відповідність загальному опису завданнь та профілю загальних вимог для вчителів у Гамбурзі. Вчителі української мови як мови походження під відповідальністю відомства з питань школи та професійної освіти мають дві основні сфери відповідальності: Викладання мови, а також мовна та культурна медіація:

1. Уроки української мови

 Спеціаліст української мови як мови походження має такі завдання:

 • підготовка навчального матеріалу на основі рамкових планів з української мови, як мови походження у відповідності до планів початкової школи, регіональної школи чи гімназії, а також рамковий план для сучасної іноземної мови для випускних класів,
 • зважаючи при тому внутрішньшкільні дефіновані цілі, а також внутрішньошкільні плани,
 • застосовуює методи та медійний матеріал, зважаючи на гетерогенітет групи,
 • діагностує умови навчання та процеси навчання учнів, застосовуючи сучасні методи навчання
 • реагування відповідними індивідуальними заходами на різномманітні ступені компетентності школярів в знаннях української мови як мови походження
 • перевіряє та документує рівень знань учнів та оцінює знання учнів з урахуванням офіційних вимог

2. Мовна та культурна медіація
Вчитель з української мови як мови походження шляхом мовної та культурної медіації сприяє контакту між школою та батьками/опікунами учнів. Сфери відповідальності та завдання:

 • співбесіди з батьками чи опікунами, інформування на інформаційних заходах, батьківських зборах, індивідуальних розмовах та домашніх візитах
 • підтримка та поради педагогів та дирекції школи, наприклад через підготовку/переклад інформацій на мову походження
 • посередництво між батьками та школою як перекладач,
 • організація/координування робочих груп та проектів,
 • участь та співпраця у культурних міжнародних заходах

Загальні профільні вимоги
Формальні вимоги

 • учитель з педагогічною освітою та практикою у Німеччині
 • педагогічна кваліфікація, здобута за кордоном з сертифікатом еквівалентності через кваліфікація підготовки вчителів, здобута за кордоном або з подібною кваліфікацією або додатковою кваліфікацією
 • дипломи підвищення кваліфікаціі у інстититу підвищення кваліфікаціі вителів
 • бажано знання німецької мови, альтернативно – знання англійської мови

Комунікативні здібності та компетентність

 • мотивація учнів після уроків брати учась в уроках з мови походження та створювати позитивну навчальну атмосферу
 • передавати цінність та значення вивчення мови походження
 • інформувати про планування та проведення занять з мови походження школу, батьків та учнів

Кооперація та вміння працювати у колективі, означає

 • робота у колективі у рамках організаційноі структури школи,
 • дотримуватися зустрічей та домовленостей,
 • готовність брати участь у позакласних заходах

Готовність підвищувати свою кваліфікацію

 • брати участь у заходах запропонованих інститутом для підвищення кваліфікації вчителів,
 • брати участь у заходах з обміну досвідом

Фахова компетентність

 • володіння базовими знаннями в галузі вивчення мови в контексті міграції та багатомовності,
 • знати особливості німецької мови у порівняння з мовою походження
 • застосовування дидактики першої-, іноземної,-другої мов і багатомовності
 • вміти оцінити рівень мови та відповідно організовувати уроки,
 • підвищувати мовну компетенцію,
 • застосовувати індивідуальні різноманітні навчальні методи та форми,
 • впровджувати міжкультурну експертизу

Організаційні правила

 • Якщо вас зацікавила ця інформація – надсилайте до відомства з питань школи ваші документи електронною поштою: резюме з Вашими контактними даними та місцем проживання, а також вказуйте кількість годин, які ви готові працювати.  steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de
 • Відомство встановит контакт між Вами та школою, де проходитимуть заняття
 • Оформлення на роботу проходить безпосередньо у конкретній школі
 • Як провило обсяг занять становить 4 або 5 години у тиждень відповідно до організаційних норм: „Regelungen und Umsetzungshinweise für Herkunftssprachenunterricht in Hamburg“ 2 

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch