Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Wish a translation

Krótko i zwięźle Jakie zasady obowiązują od 2 listopada?

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Wish a translation

Liczba osób zarażonych rośnie w całych Niemczech tak gwałtownie, że wszystkie niemieckie kraje związkowe wprowadzają surowe zasady, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Teraz wszyscy muszą przyczynić się do tego, by nie rosło dalej ryzyko zarażenia, lecz by zaczęło ono maleć. Niniejszy artykuł zawiera proste zestawienie zasad obowiązujących w Hamburgu od poniedziałku, 2 listopada 2020 r. Zalecamy, by natychmiast przestrzegać tych reguł. Poniżej znajdują się też liczne linki do dalszych szczegółowych informacji na poszczególne tematy.

Jakie zasady obowiązują od 2 listopada?

Podstawowe zasady

 • Unikaj wszelkich osobistych spotkań, które nie są konieczne.
 • Jeśli jednak spotykasz się z innymi ludźmi, to w spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie dziesięć osób. Te dziesięć osób może pochodzić tylko z dwóch gospodarstw domowych. W stosunku do wszystkich innych osób należy zachowywać odległość wynoszącą co najmniej 1,5 metra.
 • Ta zasada obowiązuje wszędzie – w domu, w miejscach publicznych i pod gołym niebem.
 • Są wyjątki od reguły dotyczącej zachowania dystansu społecznego: nie musisz utrzymywać odległości od dzieci poniżej 12 roku życia, z którymi mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym i od członków Twojej rodziny (także tych spowinowaconych). Tym niemniej, także i tu spotykać może się tylko maksymalnie dziesięć osób.
 • Na placach zabaw zaleca się zachowanie odległości. Wyjątkiem od tej reguły są dzieci poniżej 14 roku życia i ich opiekunowie (oraz oczywiście rodzice). Dorośli pochodzący z różnych rodzin muszą jednak zachowywać odległość względem siebie.
 • Maskę zakrywającą usta i nos należy nosić zawsze wszędzie tam, gdzie obowiązuje taki nakaz oraz gdzie jest dużo ludzi.
 • Należy przestrzegać zasad określonych w koncepcjach higieny, na przykład podczas robienia zakupów.

Obowiązek noszenia maski

Ogólny obowiązek noszenia maski jest w następujących miejscach:

 • We wszystkich miejscach publicznych, gdzie nie można zachować wystarczającej odległości od innych osób (handel detaliczny, targ, na poszczególnych ulicach i placach.  Zestawienie znajdziesz na stronie „Obowiązek noszenia maski w miejscach publicznych”).
 • W publicznych środkach komunikacji miejskiej i podmiejskiej, w pociągach niemieckich kolei, w taksówkach, w MOIA itd.
 • W szpitalach, w domach opieki oraz podczas leczenia i terapii (na przykład podczas wizyty u lekarza domowego), gdzie nie jest możliwe utrzymanie minimalnej odległości. Oczywiście maskę można zdjąć, gdy jest to konieczne w celu przeprowadzenia leczenia lub terapii.
 • We wszystkich budynkach o charakterze publicznym, gdzie przychodzą także interesanci (aż do momentu zajęcia miejsca siedzącego).
 • Podczas wszystkich wydarzeń o charakterze zawodowym w miejscach publicznych (workshopy), które odbywają się w pomieszczeniach (do miejsca siedzącego i gdy tylko upuścisz miejsce siedzące).

Obowiązek noszenia maski w szkole

 • Zasadniczo maskę należy nosić we wszystkich budynkach szkolnych oraz na terenie szkoły.
 • W szkołach zawodowych i od piątej klasy szkół ponadpodstawowych obowiązuje noszenie maski także podczas zajęć lekcyjnych.
 • Twoja szkoła wie dokładnie, jakie zasady obowiązują na jej terenie. W razie wątpliwości zadaj tam pytanie.
 • We wszystkich klasach obowiązuje następująca zasada: co 20 minut pomieszczenia należy krótko i intensywnie przewietrzyć.

Wskazówki

 • Przyłbic nie uznaje się za wystarczającą osłonę ust i nosa.
 • W przypadku naruszenia obowiązku noszenia maski musisz liczyć się z karą grzywny.
 • Szczegóły dotyczące obowiązku noszenia maski znajdziesz także na naszej stronie pod hasłem „Osłona ust i nosa”.

Oferty edukacyjne

 • Przedszkola i szkoły są otwarte. Obowiązują koncepcje higieniczne poszczególnych placówek edukacyjnych.
 • Semestr zimowy 2020/2021 odbywa się przede wszystkim w formie hybrydowej. Nadal obowiązują wytyczne dotyczące higieniczny poszczególnych szkół wyższych lub Uniwersytetu.
 • Funkcjonowanie państwowych i prywatnych instytucji edukacyjnych (niedziałających na zasadzie wolontariatu), ofert nauki zawodów i doskonalenia zawodowego oraz funkcjonowanie kursów językowych, integracyjnych, języka zawodowego, jak również dotyczących wstępnej orientacji (niem. Erstorientierungskurs) jest możliwe pod warunkiem przestrzegania wymogów dotyczących higieny i ochrony (informacje o tych wymogach określone są w § 19 Rozporządzenia).
 • Pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad higieny nadal możliwa jest także realizacja ofert dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą przez organizacje zajmujące się pomocą dla młodzieży.
 • Szkoły nauki jazdy są nadal otwarte. Tu nadal obowiązuje nakaz przestrzegania koncepcji higienicznych i koncepcji ochrony.

Szpitale i domy opieki

 • Możesz odwiedzać członków rodziny i przyjaciół, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.
 • Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: osoby, które mają ostre symptomy schorzenia dróg oddechowych lub w stosunku do których zarządzono kwarantannę, nie mogą wchodzić na teren szpitali i domów opieki.

Gastronomia

 • Zakłady gastronomiczne w Hamburgu są zamknięte.
 • Wyjątek stanowią stołówki bez dostępu osób z zewnątrz oraz własne restauracje w hotelach i pensjonatach, jeżeli korzystają z nich tylko goście, którzy tam nocują.
 • W godzinach od 22.00 do 10.00 rano następnego dnia obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
 • Możesz dalej wspierać lokalne zakłady gastronomiczne, kupując jedzenie na wynos lub korzystając z dowozu do domu.

Handel detaliczny

 • Sklepy są otwarte, ale obowiązuje następująca zasada: w sklepie może przebywać tylko jeden klient lub klientka na dziesięć metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej. W ten sposób w sklepie nie ma przebywać jednocześnie zbyt dużo ludzi, co ma pozwolić na zmniejszenie ryzyka zarażenia.
 • Nie wolno rozdawać próbek żywności i niezapakowanych próbek kosmetyków.

Kultura

 • Aby ogólnie zmniejszyć liczbę kontaktów, zamknięte są teatry, teatry muzyczne, kina, opery, sale koncertowe i domy wystawowe, kluby muzyczne, Planetarium oraz tzw. „Literaturhaus”.
 • Biblioteki publiczne (Bücherhallen), miejsca pamięci, dzielnicowe centra kultury (Stadtteilkulturzentren) i archiwa pozostają otwarte. Tutaj jednak także nie mogą odbywać się żadne wydarzenia z udziałem publiczności. Osoby odwiedzające te miejsca muszą nosić maseczki i przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących higieny.
 • Galerie pozostają otwarte tylko do celów związanych z handlem dziełami sztuki. Tutaj jednak także nie mogą odbywać się żadne wydarzenia z udziałem publiczności.

Czas wolny

 • Wydarzenia i oferty, których celem jest rozrywka publiczności, są zabronione. Dlatego zamknięte dla odwiedzających są liczne miejsca takie jak ogrody zoologiczne i  parki rozrywki.
 • Studia fitness, jogi i studia sportowe oraz hale sportowe, baseny, sauny, łaźnie, termy i centra wellness są zamknięte dla publiczności. Możesz uprawiać sport - w tym także na terenie obiektów sportowych - w pojedynkę, tj. sam, we dwoje lub z razem osobami, z którymi mieszkasz.
 • Zabronione są także usługi, które wykonuje się blisko ciała, na przykład usługi kosmetyczne, masaże czy robienie tatuaży. Zakaz ten nie obowiązuje w odniesieniu do usług, które są konieczne z medycznego punktu widzenia oraz salonów fryzjerskich, w których jednak nie wolno oferować usług kosmetycznych.
 • Prostytucja, tj. oferowanie usług seksualnych i korzystanie z nich jest zabronione. Miejsca, w których oferowane są te usługi, muszą pozostać zamknięte.

Imprezy i uroczystości

 • Zasadniczo należy zrezygnować z imprez i uroczystości. Pod względem prawnym są one wprawdzie nadal możliwe pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad (maksymalnie dziesięć osób z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych, wyjątki dla członków rodziny zobacz powyżej), ale nie jest to teraz odpowiedni czas na imprezy.
 • Dzieci poniżej dwunastego roku życia nie dotyczy zasada dwóch gospodarstw domowych. Oznacza to, że dozwolona jest wspólna zabawa lub przyjęcie urodzinowe dla dzieci w domu lub na świeżym powietrzu. Dozwolona liczba uczestników to maksymalnie dziesięć osób, czyli na przykład dziewięcioro dzieci poniżej dwunastu lat (z maksymalnie dziewięciu gospodarstw domowych) i jedna osoba dorosła.
 • Wydarzenia o charakterze zawodowym, na przykład wdrożenie do pracy przedstawicieli handlowych firmy w ramach workshopu albo szkolenia lub kursy doskonalenia zawodowego w zamkniętych pomieszczeniach dozwolone są tylko na maksymalnie 50 osób pod warunkiem spełnienia licznych wymogów. Nie chodzi tutaj o świętowanie.

Podróżowanie

 • Zasadniczo należy unikać wszelkich prywatnych podróży i jednodniowych wycieczek, które nie są absolutnie konieczne.
 • W Hamburgu (i w całych Niemczech) zabronione jest oferowanie usług noclegowych w celach turystycznych (dotyczy to także wizyt rodzinnych).
 • Wskazówki dotyczące podróży, których nie da się przesunąć w czasie, znajdziesz na naszej stronie internetowej pod hasłem "Pytania i odpowiedzi dotyczące podróżowania”.

Sport

 • Sport wolno uprawiać tylko w pojedynkę, we dwoje lub razem z osobami, z którymi mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym.
 • Studia fitness, jogi i studia sportowe oraz hale sportowe, baseny, sauny, łaźnie, termy i centra wellness są zamknięte dla publiczności. Możesz uprawiać sport zarówno na wolnym powietrzu, jak i na terenie obiektów sportowych: sam, we dwoje lub z razem osobami z którymi mieszkasz w jedynym gospodarstwie domowym.
 • Zawodowi sportowcy, zawodnicy kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej mogą trenować i brać udział w zawodach sportowych, ale bez udziału publiczności. Hale sportowe, tenisowe i sale gimnastyczne są zamknięte. Aktywność fizyczna na terenie publicznych boisk sportowych jest dozwolona w pojedynkę, we dwoje lub w towarzystwie osób, które mieszkają razem w tym samym gospodarstwie domowym.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch