Corona UROCZYSTOŚCI I IMPREZY

Symbol für Leichte Sprache
Leichte Sprache
Symbol für Gebärdensprache
Gebärdensprache
Vorlesen
Symbol für Drucken
Drucken
Artikel teilen
Danke für Ihr Interesse!

Ich wünsche eine Übersetzung in:

Podczas pandemii koronawirusa nie mogły dotąd odbywać się imprezy i uroczystości w dotychczas znany sposób. Pary, które planują wesele latem 2020 roku, muszą przestrzegać określonych zasad, by zmniejszyć ryzyko infekcji podczas uroczystości.

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY

W przeszłości zwłaszcza uroczystości i imprezy, podczas których wiele osób przebywało razem z zamkniętych pomieszczeniach, konsumowało alkohol i tańczyło, stanowiło typowe środowisko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego Senat na podstawie nowego Rozporządzenia stworzył szczególne uwarunkowania po temu, by zmniejszyć ryzyko infekcji, ale jednocześnie umożliwić organizowanie tych uroczystości. Wolno zatem organizować wesela i świętować urodziny oraz jubileusze, gdy przestrzega się następujących zasad:

Przestrzeganie higieny i odległości w stosunku do innych osób

  • Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny, czyli na przykład zachowywania odległości w stosunku do innych osób,  umożliwienie częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
  • W przypadku niektórych obiektów, w których organizowana jest impreza, trzeba przygotować koncepcję ochrony.
  • Podczas wszystkich imprez i uroczystości należy zwracać uwagę na ograniczenia w kontaktach z innymi ludźmi.  Na przykład może obok siebie stać lub siedzieć maksymalnie 10 osób. Może być ich więcej niż 10, jeśli pochodzą one tylko z dwóch gospodarstw domowych.
  • Poza tym należy spisać dane kontaktowe uczestników uroczystości lub imprezy.

Dokładne warunki i zasady dotyczące organizacji wesel znajdziesz w § 9 ustęp 2 i 4 Rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2020 r.

Ograniczenie liczby gości

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem wesele jest uroczystością, podczas których goście nie mają stałych miejsc siedzących. Z reguły bowiem wesela charakteryzują się tym, że goście mają wprawdzie przypisane do siebie stałe miejsca siedzące, ale i tak poruszają się po sali, by porozmawiać z innymi gośćmi. W ten sposób istnieje ryzyko zarażenia dużej liczby osób, a nie tylko sąsiadów siedzących obok osoby zainfekowanej. Dlatego też w Rozporządzeniu uznano, że wesele nie jest wydarzeniem, w którym uczestnicy mają stałe miejsca siedzące jak na przykład w teatrze lub w kinie.

Z tego powodu podczas wesel ze spożyciem alkoholu maksymalna liczba gości wynosi 100 osób, jeśli wesele organizowane jest na wolnym powietrzu i 50 osób, jeśli odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych. Jeżeli podczas wesela nie spożywa się alkoholu, to w przypadku imprezy plenerowej maksymalna liczba osób wynosi 200, a 100 w pomieszczeniach zamkniętych.

Uwzględnienie wielkości sali

W przypadku wesel oprócz ograniczenia dotyczącego maksymalnej liczby gości należy także wziąć pod uwagę wielkość sali weselnej. Aby zapewnić ochronę przed rozprzestrzenianiem się infekcji, należy wybrać salę, kierując się zasadą, by na każdego gościa przypadało 10 metrów kwadratowych powierzchni. Przy tej kalkulacji należy uwzględnić nie tylko gości weselnych, lecz także obsługę, która podczas uroczystości także przebywa na sali.

Powód wprowadzenia tej zasady jest następujący: doświadczenie pokazuje, że wystarczająca ilość miejsca i zachowanie reguł dotyczących odległości skutkuje mniejszą liczbą osób zarażonych. Ponieważ wesele nie uznaje się za „imprezę, podczas której uczestnicy mają stałe miejsca siedzące”, lecz gdzie goście poruszają się wśród innych gości, to zakłada się, że reguła mówiąca o 10 metrach kwadratowych na osobę powinna zagwarantować taką swobodę ruchu, by możliwe było zachowanie odpowiedniej odległości w stosunku do innych osób.

Jeśli wesele, urodziny lub jubileusz organizowane są w restauracji, to obowiązują zasady dotyczące „imprez, podczas których uczestnicy nie mają stałych miejsc siedzących” – a zatem obowiązuje reguła 10 metrów kwadratowych. Ta sama reguła obowiązuje także w przypadku rezerwacji innego rodzaju powierzchni na wesele, urodziny lub jubileusz.

Wprowadzenie środków ochronnych

Noszenie masek podczas uroczystości, które zakrywają usta i nos, nie jest konieczne. Podczas imprez organizowanych z uwzględnieniem wielkości pomieszczenia i liczby gości liczba uczestników, którzy mogą siedzieć lub stać bez zachowania odległości względem siebie, wynosi maksymalnie 10 lub więcej niż 10, jeśli pochodzą oni tylko z dwóch gospodarstw domowych. W obliczu istniejącego nadal ryzyka infekcji zaleca się jednak, by w miarę możliwości zawsze zachowywać odległość wynoszącą 1,5 metra. Należy także spisać dane kontaktowe wszystkich gości.

Uroczystości bez tańca i bez bufetów

Muzyka może grać, ale taniec, w tym także taniec pary młodej otwierający wesele oraz otwarte bufety są zabronione.
Zespół może grać na scenie, należy jednak zwrócić uwagę, by w przypadku muzyki na żywo minimalna odległość między publicznością (weselnikami) a sceną, względnie zespołem, wynosiła 2,5 metra.

Uroczystości na wolnym powietrzu

Zasada 10 metrów kwadratowych nie obowiązuje na wolnym powietrzu. Za obiekt na wolnym powietrzu uznaje się takie miejsce, które nie jest otoczone dachem i ścianami i dlatego następuje w nim silna cyrkulacja powietrza. Jest na przykład możliwe, by zorganizować wesele pod dachem namiotu stojącego na wolnym powietrzu. Jest to rozwiązanie praktyczne i dobre z punktu widzenia ochrony przed infekcją, ponieważ w takim miejscu ryzyko zarażenia znacznie spada. Także i tutaj musi być taka przestrzeń, by możliwe było zachowanie odległości od innych osób (bez zachowania odległości: maksymalnie 10 osób lub więcej, jeśli pochodzą one tylko z dwóch gospodarstw domowych).

Uroczystości w domu

Jeśli liczba uczestników uroczystości wynosi maksymalnie 25 (razem z osobą zapraszającą), wówczas urodziny lub wesele mogą odbyć się bez dalszych restrykcji we własnym mieszkaniu albo na przykład w domu rodziców lub ich dzieci, w tym także w ogrodzie przynależącym do tego mieszkania lub domu.

Zestawienie reguł dotyczących organizowania uroczystości i imprez

Liczba osób

Ze spożyciem alkoholu: na wolnym powietrzu 100 osób, w pomieszczeniach 50 osób

Bez spożycia alkoholu: na wolnym powietrzu 200 osób, w pomieszczeniach 100 osób

Wielkość sali

Maksymalna liczba osób zależy od wielkości pomieszczenia (10 metrów kwadratowych na osobę). Należy przy tym także wziąć pod uwagę osoby z obsługi.

Miejsce organizowania uroczystości

Bez zachowania odległości względem może siedzieć lub stać obok siebie maksymalnie 10 osób. Ze względu na utrzymujące się ryzyko infekcji zaleca się jednak, by w miarę możliwości zachować minimalną odległość wynoszącą 1,5 metra.

Zasada mówiąca o 10 metrach kwadratowych nie obowiązuje na wolnym powietrzu. Wesele można zorganizować na przykład pod dachem namiotu stojącego na wolnym powietrzu. Takie rozwiązanie jest latem praktyczne i dobre, ponieważ zmniejsza ryzyko infekcji.

Jedzenie

Jedzenie jest dozwolone, ale nie w formie bufetu. Bufety są zabronione.

Muzyka

Muzyka może grać. Jeśli muzyka jest na żywo, wówczas minimalna odległość między publicznością (weselnikami) a sceną bądź zespołem muzycznym wynosi 2,5 metra.

Taniec

Taniec (także tanie młodej pary otwierający wesele) jest zabroniony.

Maseczki zakrywające usta i nos

Noszenie masek zakrywających usta i nos nie jest konieczne.

Koncepcja ochrony i higieny

Należy stworzyć koncepcję ochrony, która zawiera i zapewnia przestrzeganie ogólnych zasad higieny.

Ponadto należy spisać dane kontaktowe wszystkich gości.

 

Danke für Ihr Interesse!

Ich wünsche eine Übersetzung in:

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Logo für das Telefonbuch
Symbol für Schließen Schließen Symbol für Menü üffnen Aktionen