Kultura

Polnisch Kultur

Jakie wydarzenia są dozwolone w Hamburgu?


(Stand:  28 sierpnia 2021 00:00  o' clock)

(Welche Veranstaltungen sind in Hamburg erlaubt?)

Imprezy i wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych są dozwolone dla grup liczących do 100 osób. Eventy pod gołym niebem są dozwolone dla maksymalnie 500 osób. Podczas tych wydarzeń obowiązują między innymi następujące zasady:

 • Należy przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących higieny.
 • Dane kontaktowe gości należy rejestrować (w formie cyfrowej).
 • Minimalna odległość między sceną lub podium a publicznością musi wynosić 2,5 metra.
 • Należy stworzyć koncepcję ochronną.
 • Nie wolno tańczyć, jeśli należy spełnić surowe wymogi higieny. W szczególności wstęp może nastąpić tylko na wolnym powietrzu (§ 15a) i po przedłożeniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa, względnie dowodu, że dana osoba w pełni przeszła szczepienie lub wyzdrowiała po infekcji.
 • W zamkniętych pomieszczeniach osoby obecne muszą nosić maski medyczne. Podczas imprez i wydarzeń na wolnym powietrzu nie obowiązuje noszenie maseczek. Osoby prowadzące wykład lub prezentację mogą także w pomieszczaniach zamkniętych zdjąć maskę na czas swojego wystąpienia.
 • Jeśli dla uczestników danego wydarzenia nie są przewidziane stałe miejsca stojące lub siedzące, wówczas maksymalna dozwolona liczba uczestników zmniejsza się do 250 osób na wolnym powietrzu i 50 w pomieszczeniach zamkniętych.
 • wstęp na imprezy w pomieszczeniach zamkniętych i na imprezy taneczne na wolnym powietrzu możliwy jest tylko po przedłożeniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa (test PCR nie może być starszy niż 48 godzin, a szybki test nie może być starszy niż 24 godzin) lub dowodu o przebytym szczepieniu (pełne szczepienie ma miejsce wtedy, gdy od drugiego szczepienia minęło co najmniej dwa tygodnie) albo dowodu wyzdrowienia. Nie dotyczy to dzieci poniżej siódmego roku życia oraz uczniów.

Następujące miejsca są otwarte bez ograniczeń dotyczących liczby osób:

Teatry, opery, domy i sale koncertowe, teatry muzyczne, teatry filmowe (kina), domy literackie i planetaria. W klubach muzycznych mogą odbywać się koncerty lub inne imprezy, ale dla uczestników muszą być przewidziane stałe miejsca siedzące.

Dostęp w ramach modelu 2G:

 • Jeśli organizator zdecyduje się na realizację danego wydarzenia w tym modelu, to oznacza, że obecne mogą być tylko osoby zaszczepione (niem. Geimpfte) i ozdrowieńcy (niem. Genesene) - stąd nazwa 2G. Gdy wszyscy uczestnicy danego wydarzenia - pracownicy i wszystkie inne osoby, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie odbywa się dane wydarzenie - udowodnią, że są w pełni zaszczepione lub wyzdrowiały po infekcji koronawirusem, wówczas nie obowiązuje nakaz zachowywania odległości od innych osób oraz niektóre związane z tym zasady. Jeśli realizowane jest wydarzenie, podczas którego obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby uczestników, to w ramach modelu 2G liczba dozwolonych osób jest większa.
 • Pod tymi warunkami w miejscach, gdzie gra się muzykę na żywo i w klubach muzycznych dozwolone są oprócz miejsc siedzących także miejsca stojące. Jeśli wydarzenie odbywa się pod gołym niebem, to może w nim uczestniczyć do 2.000 widzów, a w pomieszczeniach zamkniętych maksymalnie 1.300 widzów.
 • Imprezy taneczne mogą się pod tymi warunkami odbywać także w pomieszczeniach wewnętrznych. Liczba uczestników jest ograniczona do 750, jeśli impreza odbywa się pod gołym niebem i do 150 w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Realizację wydarzeń w ramach modelu 2G należy najpierw zgłosić na stronie https://www.hamburg.de/zwei-g-zugangsmodell-anzeige/.

W tym kontekście prosimy także zapoznać się z § 9 Rozporządzenia.

Jakie zasady obowiązują podczas wizyt w muzeach, w miejscach pamięci, w domach wystawowych i w galeriach?


(Stand:  28 sierpnia 2021 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für den Besuch von Museen, Ausstellungshäusern und Galerien?)

Muzea, domy wystawowe i galerie mogą być otwarte dla publiczności (informacji o dokładnych terminach otwarcia prosimy zasięgnąć na stronach internetowych muzeów).

 • Obowiązują tam te same co wszędzie zasady higieny i utrzymywania odległości od innych osób.
 • Podczas całej wizyty należy nosić maski medyczne.
 • Liczba możliwych odwiedzających zależy od powierzchni danego muzeum. Wcześniejsze zgłoszenie chęci przyjścia do muzeum, domu wystawowego lub galerii nie jest konieczne, ale zalecane, by uniknąć czekania. W licznych muzeach można zarezerwować termin przez Internet lub telefonicznie.
 • Muzea zbierają ponadto (w formie cyfrowej) dane kontaktowe osób odwiedzających.
 • Można też oferować oprowadzanie grup (§ 18 ust. 4 nr 5).

Dostęp w ramach modelu 2G:

Gdy muzea, miejsca pamięci, domy wystawowe lub galerie podejmują decyzję, by zgodnie z zasadą 2G przez cały czas lub w określonym czasie wpuszczać tylko osoby zaszczepione (niem. Geimpfte) lub ozdrowieńców (Genesene) i w pomieszczeniach dostępnych dla odwiedzających wszystkie inne obecne osoby łącznie z pracownikami są bez wyjątków zaszczepione lub są ozdrowieńcami, wówczas nie obowiązuje nakaz utrzymywania odległości. Poza tym oprowadzanie grup jest możliwe bez ograniczeń dotyczących liczby uczestników. Nie obowiązuje też ograniczenie liczby osób na każde dziesięć metrów kwadratowych powierzchni.

Jakie zasady obowiązują w klubach muzycznych?


(Stand:  2 lipca 2021 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Musikclubs?)

Mogą odbywać się imprezy i eventy w klubach muzycznych (na przykład koncerty).  
Należy przy tym między innymi spełnić następujące wymogi:

 • Należy stworzyć koncepcję ochronną i przestrzegać zasad higieny.
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja udziału w wydarzeniu (na przykład przedsprzedaż).
 • Stałe miejsca siedzące są obowiązkowe. Przy przydzielaniu miejsc należy zwrócić uwagę, by zachować odległość od innych osób i że przy stole może siedzieć maksymalnie dziesięć osób z różnych gospodarstw domowych.
 • Należy rejestrować (w formie cyfrowej) dane kontaktowe gości.
 • Aby wejść, należy przedłożyć negatywny test na koronawirusa.
 • W pomieszczeniach zamkniętych wszystkie osoby muszą nosić maski medyczne. Mówca może zdjąć maskę podczas przemowy lub wykładu. Maseczkę wolno także zdjąć w celu jedzenia lub picia. 
 • Napoje alkoholowe wolno spożywać tylko po zajęciu miejsca siedzącego lub przydzielonego na stałe miejsca stojącego.
 • Między sceną a publicznością musi być minimalna odległość wynosząca 2,5 metra. 

Uwaga: Taniec dozwolony jest tylko wtedy, jeśli odbywa się w ramach publicznej imprezy tanecznej na wolnym powietrzu. W tym kontekście obowiązuje § 15a Rozporządzenia.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch