Maski

FAQ Masken Polnisch

Dlaczego trzeba nosić osłonę na usta i nos?


(Stand:  27 kwietnia 2020 16:00  o' clock)

(Warum soll ich eine Mund- und Nasenbedeckung tragen?)

Noszenie osłon na usta i nos w życiu publicznym ma przyczynić się do tego, by spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 wśród społeczeństwa i chronić grupy ryzyka przed infekcją. Tego rodzaju maska niemedyczna ma za zadanie wychwytywać kropelki, które powstają podczas kaszlu, kichania lub mówienia. Ma to ograniczyć ryzyko zarażenia innych osób. Badania pokazują, że ludzie, którzy mają COVID-19, mogą „wydzielać” zaraźliwy wirus SARS-CoV-2 już na jeden do trzech dni przed tym, zanim sami zaczną wykazywać symptomy infekcji lub zanim w ogóle zauważą objawy choroby.

Kiedy należy nosić osłonę ust i nosa?


(Stand:  18 czerwca 2021 00:00  o' clock)

(Wann soll ich eine Mund- und Nasenbedeckung tragen?)

Wszędzie tam, gdzie ludzie nie zachowują odległości, należy zasadniczo nosić osłonę ust i nosa, niezależnie od tego, czy jest tam taki obowiązek czy nie. Maska FFP2 zapewnia największą ochronę, jeśli jest prawidłowo noszona.  Maski medyczne mają także bardzo wysokie działanie ochronne i są obowiązkowe w wielu obszarach życia publicznego w Hamburgu.

Maski medyczne trzeba nosić

 • w środkach transportu publicznego (lub maski KN95 o porównywalnym standardzie),
 • podczas turystycznych wycieczek objazdowych po mieście, w środkach komunikacji liniowej i okazjonalnej, podczas wycieczek statkiem po porcie lub wycieczek objazdowych na wodzie i na lądzie.
 • u fryzjera 
 • u podologa
 • podczas zabiegów medycznych
 • podczas robienia zakupów (w handlu detalicznym) i na targu
 • w zakładach gastronomicznych oraz w punktach handlu detalicznego - dotyczy to także personelu. Maseczkę wolno zdjąć tylko po zajęciu swojego miejsca, gdy podjęto dodatkowe środki higieny (np. szyby z pleksi jako osłona przed cząsteczkami śliny).
 • podczas mszy świętych, zabiegów związanych z pielęgnacją ciała, w hotelach lub w ośrodkach szkoleniowych, w pomieszczeniach służbowych, roboczych i zakładowych oraz w pozostałych pomieszczeniach służących do wykonywania pracy zawodowej. Maseczkę wolno zdjąć tylko po zajęciu swojego miejsca, gdy podjęto dodatkowe środki higieny.
 • Uwaga: W biurach jest obowiązek noszenia masek, jeśli przebywają w nich więcej niż dwie osoby. Nakaz noszenia masek obowiązuje także wtedy, gdy osoby siedzą daleko od siebie. Nakaz noszenia masek nie obowiązuje dopiero przy zastosowaniu dodatkowych środków higieny, na przykład osłony przed cząsteczkami śliny oraz regularne wietrzenie.
 • Noszenie maski nie obowiązuje, jeśli jej brak jest wymagany z uwagi na wykonywany zawód lub podczas świadczenia danej usługi.
 • Nakaz noszenia masek obowiązuje w budynkach publicznych miasta Hamburga z dostępem osób z zewnątrz (urzędy, inne instytucje). Maseczkę wolno zdjąć jedynie po zajęciu swojego miejsca siedzącego lub swojego miejsca pracy.
 • Nakaz noszenia maseczki obowiązuje także na terenie jeszcze otwartych placówek kulturalnych. To tych placówek zalicza się na przykład publiczne biblioteki (niem. Bücherhallen) oraz miejsca pamięci.

Wskazówki dotyczące masek medycznych znajdą Państwo w naszym zestawieniu masek medycznych (https://www.hamburg.de/corona-maske/14847194/medizinische-masken/). Zasadniczo zaleca się noszenie masek FFP2.
W wyżej wymienionych miejscach nie są już dozwolone proste maski całodzienne, względnie maski materiałowe (osłony na usta i nos). Także chusty lub elementy odzieży naciągnięte na nos nie są już dozwolone.

Jeśli w pomieszczeniach zamkniętych nie ma obowiązku noszenia osłony na usta i nos lub maski medycznej, to jednak zaleca się jej założenie.

Osoby zwolnione z obowiązku noszenia osłony na usta i nos lub maski medycznej z powodów zdrowotnych muszą to udowodnić, przedkładając na wezwanie atest lekarski (oryginał) lub legitymację inwalidzką (niem. Schwerbehindertenausweis).

W stosunku do dzieci obowiązują następujące zasady: Dzieci poniżej siódmego roku życia są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek. W miejscach, w których obowiązuje noszenie masek medycznych, dzieci powyżej 14 roku życia muszą nosić maskę medyczną zamiast osłony na usta i nos.   To znaczy, że dzieci do 14 roku życia włącznie mogą nosić maskę codzienną. 

Wskazówki dotyczące masek codziennych:

Pilnie zaleca się noszenie maseczek także tam, gdzie nie ma obowiązku noszenia osłony na usta i nos lub maski medycznej.
Poza tym obowiązuje, co następuje:

 • Masek codziennych wolno jeszcze używać w miejscach publicznych o szczególnym charakterze, gdzie występuje ścisk i tworzą się większe skupiska ludzi (wtedy trzeba nosić co najmniej maski medyczne).
 • Osoby uprawnione do sprawowania opieki lub nadzoru nad dziećmi, które skończyły 14 lat, musza nosić maski codzienne na placach zabaw.
 • Obowiązek noszenia masek istnieje także na drogach publicznych, ulicach i na placach oraz na terenie publicznych obszarów zielonych i wypoczynkowych, gdzie nie można zachować minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra od innych osób.
 • Ponadto nakaz noszenia masek obowiązuje nadal na pewnych określonych placach i terenach zielonych w weekendy oraz dni wolne od pracy. Prosimy także zapoznać się z mapą dołączoną do pytania "W których miejscach publicznych istnieje obowiązek noszenia maseczek?(https://hamburg.de//coronavirus/aktuelles/14435302/2020-10-10-maskenpflicht-an-oeffentlichen-plaetzen)

Czy także dzieci muszą nosić maski medyczne?


(Stand:  22 stycznia 2021 00:00  o' clock)

(Müssen Kinder auch eine Maske tragen?)

Dzieci poniżej siódmego roku życia są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek. W miejscach, w których obowiązuje noszenie masek medycznych, dzieci powyżej 14 roku życia muszą nosić maskę medyczną zamiast osłony na usta i nos (maski całodziennej). To znaczy, że dzieci do 14 roku życia włącznie mogą zasadniczo nosić maskę całodzienną.

Za maskę medyczną uważa się medyczną osłonę ust i nosa (maskę operacyjną) lub maskę ochronną charakteryzującą się wyższym standardem ochrony, w szczególności FFP2. Informacje na ten temat znajdą Państwo w naszych wskazówkach dotyczących „Masek medycznych”.

Czy należy utrzymywać odległość od innych osób także wtedy, gdy nosi się osłonę ust i nosa?


(Stand:  18 stycznia 2021 12:00  o' clock)

(Muss ich die Abstandsregeln einhalten, auch wenn eine Mund- und Nasenbedeckung trage?)

Tak, koniecznie! Noszenie materiałowej osłony ust i nosa stanowi bowiem jedynie dodatkowy środek ochronny, który ma zmniejszyć ryzyko zarażenia. Także podczas noszenia masek niemedycznych nadal obowiązują najważniejsze i najbardziej efektywne środki ochrony własnej i innych osób: dobra i regularna higiena rąk, unikanie dotykania twarzy dłońmi, prawidłowe kichanie i kaszlenie (w zgięcie łokciowe lub w chusteczkę higieniczną, którą należy wyrzucić po jednorazowym użyciu itd.). 

Uwaga: Niezależnie od obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych należy zachowywać minimalną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 1,5 metra.

Jaki rodzaj osłony ust i nosa należy nosić?


(Stand:  22 stycznia 2021 12:00  o' clock)

(Was für eine Mund- und Nasenbedeckung sollte ich tragen?)

Od 22 stycznia proste maski całodzienne, względnie maski materiałowe (osłony na usta i nos) nie są już dozwolone w wielu miejscach. Na przykład w środkach komunikacji miejskiej oraz podczas zakupów należy zasadniczo nosić maski medyczne. W tych miejsach zwykła osłona na usta i nos nie jest wystarczająca. Szale, chusty lub elementy odzieży naciągnięte na usta i nos nie są już dozwolone.

Także przyłbice nie stanowią osłony na usta i nos w rozumieniu Rozporządzenia. W miejscach, gdzie istnieje obowiązek noszenia masek, przyłbice nie są już dozwolone. Zezwala się na ich noszenie tylko w drodze wyjątku, gdy istnieją po temu ważne powody (np. w przypadku osób z niepełnosprawnością lub upośledzeniem). W tym kontekście prosimy także zapoznać się z  § 8 Rozporządzenia.

Informacje dotyczące masek medycznych znajdą Państwo w naszych wskazówkach.

Dlaczego trzeba nosić osłonę na usta i nos?


(Stand:  27 kwietnia 2020 00:00  o' clock)

(Wann sollte ich keine Mund- und Nasenbedeckung oder Schutzmaske tragen?)

W Hamburgu wprowadzono obowiązek noszenia osłon na usta i nos w publicznych środkach transportu, podczas robienia zakupu (w ośrodkach handlu detalicznego) oraz na targowiskach, ponieważ w tych miejscach może być trudno zachować odstęp od innych osób.

 

Czy wolno uprawiać jogging bez maski?


(Stand:  26 lutego 2021 00:00  o' clock)

(Darf ich ohne Maske joggen?)

W Hamburgu nie ma ogólnego obowiązku noszenia masek podczas uprawiania joggingu. Podczas weekendów i dni wolnych od pracy w godzinach od 10.00 do 18.00 należy nosić maskę na terenie pewnych określonych obszarów zielonych. W innych miejscach i w innym czasie wolno tam nadal normalnie uprawiać jogging. Zestawienie miejsc, ulic i placów, na terenie których obowiązuje noszenie masek znajdą Państwo w naszym artykule pt. „W których miejscach publicznych obowiązuje nakaz noszenia maski?".

Czy wolno używać szala?


(Stand:  22 stycznia 2021 12:00  o' clock)

(Darf ich auch einen Schal benutzen?)

Nie. Nie wolno już używać szala w charakterze osłony ust i nosa. Ponadto od 22 stycznia niedopuszczalne są także chusty lub elementy odzieży naciągnięte na usta i nos.

Jak mogę udowodnić, że nie mogę nosić osłony na usta i nos?


(Stand:  12 lutego 2021 00:00  o' clock)

(Wie weise ich nach, dass ich keine Mund- und Nasenbedeckung tragen kann?)

Osoby zwolnione z obowiązku noszenia osłony na usta i nos lub maski medycznej z powodów zdrowotnych muszą to udowodnić, przedkładając na wezwanie atest lekarski (oryginał) lub legitymację inwalidzką (niem. Schwerbehindertenausweis).

Czy sprzedawcy w handlu detalicznym lub na targu muszą nosić maseczki?


(Stand:  18 stycznia 2021 12:00  o' clock)

(Müssen Verkäufer im Einzelhandel oder auf Wochenmärkten eine Maske tragen?)

W stosunku do pracowników muszą zostać wdrożone ogólne przepisy dotyczące ochrony pracy w połączeniu z konkretyzacją specyficzną dla danej branży sporządzoną przez instytucje ubezpieczenia od wypadków. Wszystkie osoby przebywające we wszelkich punktach sprzedażowych handlu detalicznego, w lokalach sklepowych zakładów usługowych i rzemieślniczych, w aptekach, sklepach medycznych, w bankach i w kasach oszczędnościowych, w handlu hurtowym, na targu na straganach, na stoiskach sprzedażowych i wokół nich muszą nosić maseczki zgodnie z § 8. Zatem temu obowiązkowi podlegają także sprzedawcy.

W tym kontekście prosimy także zapoznać się z § 5 i § 13 Rozporządzenia.

Kamuya açık olan hangi alanlarda maske yükümlülüğü bulunmaktadır?


(Stand:  1 września 2020 00:00  o' clock)

(Muss ich als Kundin oder Kunde auf dem Wochenmarkt eine Maske tragen?)

Tak. Przy straganach i stoiskach sprzedażowych na targu klienci muszą nosić maseczki. Ponadto obowiązują ogólne wymogi dotyczące higieny. 

Co to są maski medyczne na twarz?


(Stand:  25 stycznia 2021 11:30  o' clock)

(Was sind Medizinische Gesichtsmasken?)

Maski medyczne na twarz zwane także maskami operacyjnymi są jednorazowymi produktami medycznymi, których normalnie używa się na co dzień w klinikach lub w gabinetach lekarskich. Są one wykonane ze specjalnych wielowarstwowych tworzyw sztucznych. Są prostokątne, pofałdowane, a na przedniej stronie (po stronie zewnętrznej) są najczęściej zielone lub niebieskie. Maski te są wyposażone w gumki lub tasiemki do założenia na uszy oraz część wykonaną z kawałka drutu lub metalu, za pomocą której maskę można dopasować do indywidualnego kształtu nosa. Poza tym mają one jasno zdefiniowane właściwości filtracyjne. Medyczne maski na twarz chronią przede wszystkim innych ludzi przed zakażeniem drogą kropelkową spowodowanym przez osobę noszącą maskę. Tym niemniej, gdy maska dobrze i ściśle przylega do twarzy, może także chronić osobę, która ją nosi. Ponadto maski mogą chronić obszar nosa i ust osoby noszącej maskę przed bezpośrednim kontaktem z wydychanymi kropelkami śliny innych osób oraz przed przenoszeniem patogenów poprzez bezpośredni kontakt, na przykład przez zakażone dłonie.

Medyczne maski na twarz są produktami medycznymi. W odróżnieniu od masek całodziennych, w stosunku do produktów medycznych stawia się określone wymagania. Mianowicie muszą one spełniać wymogi ustawowe oraz wymogi europejskiej normy EN 14683:2019-10. Aby udowodnić, że ich produkty odpowiadają wszystkim wymogom ustawowym, producenci muszą z sukcesem przejść procedurę weryfikacji (procedurę oceny zgodności). Dopiero wtedy producenci mogą na maskach medycznych używać oznaczenia CE i swobodnie rozprowadzać je na terenie Europy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej zawierającej wskazówki BfArM (niemieckiego Federalnego Instytutu Leków i Produktów medycznych) odnośnie stosowania osłon na usta i nos, medycznych masek na nos i półmaskek filtrujących (masek FFP).

Na co należy zwracać uwagę podczas stosowania masek medycznych na twarz (masek operacyjnych)?


(Stand:  25 stycznia 2021 11:30  o' clock)

(Worauf muss man beim Gebrauch von Medizinischen Gesichtsmasken (OP-Masken) achten?)

 • Maska musi dobrze pasować i dobrze leżeć na ustach, nosie i policzkach. Krawędzie maski powinny przylegać ściśle, aby ilość powietrza wdychanego nie poprzez maskę była jak najmniejsza. Poprzez dopasowanie długości gumek lub tasiemek na uszy (np. poprzez zrobienie supłów) można ściślej dopasować maskę do twarzy.
 • Przy pierwszym zastosowaniu należy sprawdzić, czy maska przepuszcza wystarczająco dużo powietrza, tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudniała normalne oddychanie.
 • Zawilgoconą maskę należy zdjąć i wymienić.
 • Przy zdejmowaniu maseczki należy w miarę możliwości dotykać tylko gumek lub tasiemek.
 • Po zdjęciu maseczki należy dokładnie umyć ręce, przestrzegając przy tym ogólnych zasad higieny (mycie mydłem przez co najmniej 20 do 30 sekund).
Schaubild zur zur Nutzung medizinischer Masken


Czy podczas wizyty lekarza trzeba nosić maseczkę?


(Stand:  2 listopada 2020 12:00  o' clock)

(Muss ich beim Besuch meines Arztes eine Maske tragen?)

U lekarza domowego należy nosić osłonę ust i nosa, jeśli nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości od innych osób. Oczywiście maseczkę można zdjąć, gdy jest to konieczne w celu przeprowadzenia badania lub leczenia.

W których miejscach publicznych istnieje obowiązek noszenia maseczek?


(Stand:  2 listopada 2020 17:00  o' clock)

(Auf welchen öffentlichen Plätzen gilt die Maskenpflicht?)

W pewnych szczególnych miejscach publicznych, gdzie regularnie zbiera się lub przebywa dużo ludzi, istnieje rozszerzony obowiązek noszenia maseczek. Wykaz miejsc, w których od 2 listopada 2020 r. należy nosić maseczki, znajduje się na naszej liście „Obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych” oraz w §10b Rozporządzenia.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch