Fragen und Antworten - Polnisch

FAQ Polnisch

Kiedy należy nosić osłonę nosa i ust?


(Stand:  30. April 2022 00:00  Uhr)

W pomieszczeniach wewnętrznych nie obowiązuje już noszenie maseczek. Zasadniczo zaleca się wszystkim osobom niezaszczepionym lub z wcześniejszymi chorobami noszenie maseczek tam, gdzie przebywają ludzie bez zachowania odległości. Maseczka FFP2 ma największe działanie ochronne, jeśli się ją odpowiednio nosi.

W całych Niemczech w środkach transportu publicznego należy nosić maseczki medyczne. W Hamburgu obowiązuje tutaj noszenie maseczek FFP2. W tym kontekście prosimy też zapoznać się z odpowiedzią na pytanie: „Czy w autobusie i w metrze obowiązuje noszenie maseczek?”.

Obowiązek noszenia maseczek FFP2 dotyczy także osób odwiedzających (ale nie pacjentki i pacjentów) w szpitalach, w placówkach opieki medycznej oraz w placówkach opiekuńczych i pomocy integracyjnej. Także personel tych placówek musi nadal nosić maseczki FFP2.

Jeśli noszenie maseczki jest obowiązkowe, to obowiązują przy tym następujące zasady:

  • Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia.
  • Dzieci w wieku między 6 a 13 lat muszą nosić maseczkę medyczną zamiast 
  • Osoby powyżej 14 roku życia muszą nosić maseczki FFP2.

Jak należy się zachowywać w autobusie i w metrze?


(Stand:  30. April 2022 00:00  Uhr)

W autobusach i w metrze pasażerowie powyżej 14 roku życia muszą zasadniczo nosić maseczki FFP2. Dzieci i młodzież między 6 a 13 rokiem życia (a więc do 14 roku życia) muszą nosić maseczki medyczne (co najmniej maseczki operacyjne), natomiast dzieci w wieku poniżej 6 lat nie podlegają obowiązkowi noszenia maseczek.

Czy w autobusie i w metrze obowiązuje noszenie maseczek? 


(Stand:  30. April 2022 00:00  Uhr)

Tak. Pasażerki i pasażerowie powyżej 14 roku życia muszą zasadniczo nosić w autobusach i w metrze maseczki FFP2. Dzieci i młodzież między 6 a 13 rokiem życia (a więc do 14 roku życia) muszą nosić maseczki, natomiast dzieci w wieku poniżej 6 lat nie podlegają obowiązkowi noszenia maseczek.

Czy taksówkarze i pasażerowie taksówek muszą nosić maseczki ochronne?


(Stand:  30. April 2022 00:00  Uhr)

Podczas przejazdu taksówką pasażerowie muszą nosić maseczkę FFP2. Kierowca taksówki musi nosić maseczkę medyczną tak długo, jak długo w taksówce jest pasażer.

Nie wolno przewozić pasażerów, którzy wzbraniają się przed noszeniem maseczki FFP2.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch