Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Wish a translation

Krótko i na temat Jakie zasady teraz obowiązują?

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Wish a translation

Światowa pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła. Obywatelki i obywatele Hamburga znieśli jednak w sposób zdyscyplinowany wszelkie ograniczenia w życiu codziennym, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie liczby infekcji. Dlatego można już było anulować pierwsze ograniczenia. Następować będą dalsze kroki w tym kierunku. Ten artykuł zawiera proste zestawienie zasad prawnie obowiązujących w Hamburgu po 4 czerwca 2021 roku. Zasady te są obowiązujące dla wszystkich.

Jakie zasady teraz obowiązują?

Przyświeca im ogólna strategia, by powoli powracać do normalności i jednocześnie ustabilizować liczbę infekcji, a najlepiej nadal je zmniejszać. Nadal jest ważne, by chronić obywateli przed infekcją i uniknąć przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Musimy uniknąć sytuacji, w której liczba infekcji znów zacznie rosnąć lub koniecznie okaże się wprowadzenie nowych ograniczeń (efekt jojo).

Szybkie testy pomagają prędko rozpoznać możliwe infekcje i uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Jest także jeszcze jedna nadzieja: skuteczne szczepionki stosuje się do ochrony przed infekcją, a coraz więcej ludzi może przejść pełne szczepienie.

Wszyscy mogą przyczynić się do tego, by w czasie, gdy jeszcze większość ludzi nie jest zaszczepiona, nie wzrosła znów liczba zarażeń koronawirusem. Prosimy przestrzegać tych zasad, ponieważ zostały one wprowadzone w celu ochrony przed infekcją i uniknięcia ciężkiej choroby.

Ten artykuł zawiera proste zestawienie reguł prawnie obowiązujących aktualnie w Hamburgu.

Uwaga: Podstawę prawną stanowi aktualne Rozporządzenie o Zahamowaniu Rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (niem. Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung) opublikowane w hamburskim dzienniku ustaw i rozporządzeń (niem. Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt), który jest dostępny w Internecie na stronie www.luewu.de).

Kontakty:
Prosimy unikać wszelkich kontaktów osobistych, które nie są absolutnie konieczne. Utrzymywanie odległości od innych osób pozwala unikać przenoszenia się koronawirusa. Należy zasadniczo utrzymywać odległość 1,5 metra od innych osób. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy nosić maskę (medyczną).

Jeśli spotkania osobiste są konieczne, to obowiązują podczas nich następujące zasady:

 • Osoby należące do wspólnego gospodarstwa domowego nie muszą utrzymywać odległości względem siebie. Partnerki życiowe i partnerów życiowych uznaje się za osoby z jednego gospodarstwa domowego także wtedy, gdy mieszkają osobno. W miejscach publicznych może się jednak spotykać maksymalnie pięć osób, przy czym nie liczy się dzieci poniżej 14-tego roku życia.
 • Odległości między sobą nie muszą też utrzymywać osoby, które wspólnie sprawują opiekę rodzicielską nad dziećmi lub mają wspólne prawo do kontaktów z dzieckiem. Tym niemniej także wtedy w miejsach publicznych może spotykać się jednocześnie tylko maksymalnie pięć osób, przy czym nie liczy się dzieci poniżej 14-tego roku życia.
 • Jeśli między uczestnikami spotkania nie ma żadnych więzów pokrewieństwa ani nie mieszkają oni razem, to bez zachowania odległości spotykać może się maksymalnie 5 osób. Dotyczy to wszystkich kontaktów w domu i w miejscach publicznych. Nie liczy się przy tym dzieci poniżej 14-tego roku życia.

 • W artykule pt. „Ułatwienia dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców" (https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/15079086/erleichterungen-geimpfte-und-genesene/) znajdą Państwo informacje o zasadach obowiązujących te grupy osób.

W prywatnych mieszkaniach są także możliwe przyjęcia urodzinowe dla maksymalnie dziesięciorga dzieci poniżej 14-tego roku życia.

Uwaga: Hamburska policja może w każdej chwili wprowadzić nakaz noszenia masek we wybranych miejscach, jeśli nie można tam zachować odległości od innych osób. Dotyczy to na przykład placów zabaw i ulicy handlowych.

Obowiązek noszenia maseczek w Hamburgu

W Hamburgu obowiązuje nakaz noszenia masek FFP2 w środkach transportu publicznego oraz podczas korzystania z usług wymagających bliskiego kontaktu fizycznego (np. w salonach fryzjerskich, u podologa, w solariach itd.), przy czym nakaz ten obowiązuje zarówno osoby oferujące te usługi, jak i korzystające z nich. Nakaz ten obowiązuje także osoby, które w pełni wyzdrowiały po infekcji koronawirusem i zostały na niego zaszczepione.

Maski medyczne (czyli tzw. maski operacyjne) należy nosić w następujących miejscach: 

 • podczas lotów samolotem, w taksówkach i podczas innego rodzaju przewozu komercyjnego, przy czym nakaz ten obowiązuje także kierowców
 • podczas robienia zakupów
 • w budynkach dostępnych dla osób z zewnątrz
 • we wszystkich instytucjach i organizacjach kulturowych
 • w placówkach opiekuńczych, w szpitalach i podczas zabiegów medycznych
 • podczas mszy świętych
 • podczas wykonywania pracy, na przykład gdy w biurze lub we warsztacie jest więcej niż jedna osoba i nie ma odpowiedniego oprzyrządowania technicznego, które pozwala uniknąć przenoszenia się cząsteczek śliny powstałych podczas kaszlu, kichania lub mówienia
 • wszędzie tam, gdzie obowiązuje taki nakaz z uwagi na przepisy i standardy BHP lub odpowiednie wytyczne zrzeszeń zawodowych (niem. Berufsgenossenschaften).

Chusty lub elementy odzieży naciągnięte na nos nie są już dozwolone w charakterze maski. Także przyłbic (na przykład w gastronomii na wolnym powietrzu) nie uznaje się za maskę lub zastępnik maski. W naszym artykule pt. "Maski medyczne" (https://www.hamburg.de/corona-maske/14847194/medizinische-masken/) mogą się Państwo dowiedzieć, jak rozpoznać maskę medyczną, jak jej używać i gdzie można ją kupić.

Ogólny nakaz noszenia masek obowiązuje w określonym czasie na wybranych, często uczęszczanych drogach publicznych, ulicach i placach, które wymienione są w § 10b Hamburskiego Rozporządzenia o Zahamowaniu Rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (niem. Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung) lub zaznaczone są na naszej mapie (https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/14435302/2020-10-10-maskenpflicht-an-oeffentlichen-plaetzen/). Ryzyko infekcji na wolnym powietrzu jest wprawdzie mniejsze niż w pomieszczeniach zamkniętych, ale także na wolnym powietrzu ryzyko infekcji rośnie, gdy w jednym miejscu znajduje się dużo ludzi. Ogólny obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych przyczynia się do redukcji tego ryzyka. Ogólny nakaz noszenia masek obowiązuje także w parkach i na terenach zielonych, gdzie nie można utrzymać minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób.

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy także muszą nosić maski.

Uwaga: Hamburska policja może w każdej chwili wprowadzić nakaz noszenia masek we wybranych miejscach, jeśli nie można tam zachować odległości od innych osób. Dotyczy to na przykład placów zabaw i ulicy handlowych. Przy naruszeniach związanych z obowiązkiem noszenia masek trzeba się liczyć z karą grzywny.

Obowiązek testowania

Przed wejściem do wielu miejsc (na przykład do salonów fryzjerskich) i wielu instytucji (na przykład do placówek opiekuńczych) należy przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa. Przed udaniem się do tych miejsc należy zasięgnąć stosownej informacji o obowiązujących tam zasadach.

Za dowód testu uznaje się negatywny wynik testu PCR lub szybkiego testu na koronawirusa. Test PCR nie może być starszy niż 48 godzin, a szybki test na koronawirusa nie może być starszy niż 24 godziny.  Za dowód testu uznaje się nadal negatywny wynik szybkiego testu na koronawirusa, który został wykonany bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi. W tym kontekście prosimy zobaczyć pytania i odpowiedzi w naszym zestawieniu często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących testów na koronawirusa (link: https://www.hamburg.de/faq-tests/)

Zestawienie centrów testowych znajdą Państwo na naszej mapie „centra testowe w Hamburgu“.  

Zakupy

Sklepy są otwarte, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Otwarte mogą być także sklepy oferujące sprzedaż detaliczną. Tutaj jednak obowiązuje dodatkowo obowiązek (cyfrowego) pobierania danych kontaktowych.

Biura zakładów sportowych i hale gry są znów otwarte pod warunkiem spełnienia surowych wymogów.

Kultura i czas wolny

W celu ogólnego zmniejszenia liczby kontaktów i związanej z tym mobilności, na razie nadal niedozwolone są oferty takie jak kluby muzyczne, festyny, hale gry, kasyna, miejsca przyjmowania zakładów, sauny i łaźnie, termy, spa i centra wellness. 

Otwarte dla odwiedzających są muzea, miejsca pamięci, domy wystawowe i biblioteki, podobnie jak dzielnicowe centra kultury, centra kulturowe (tzw. Bürgerhäuser), archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne. Teatry (łącznie z teatrami muzycznymi), opery, domy koncertowe, dom literacki i kina są ponownie otwarte. Próby chórów mogą odbywać się na wolnym powietrzu.

Hamburski ratusz (tzw. Rathausdiele) jest od 7 czerwca ponownie otwarty dla osób odwiedzających. Jednoczesny wstęp jest jednak możliwy dla maksymalnie 20 osób. Niemożliwe jest oprowadzanie odwiedzających po ratuszu z udziałem przewodnika. Osoby odwiedzające muszą pozostawić swoje dane kontaktowe (w formie cyfrowej).

Wszelkie aktywności w czasie wolnym (w budynkach i na zewnątrz) są ponownie dozwolone pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Są to między innymi: pobieranie danych kontaktowych (w formie cyfrowej), obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach położonych wewnątrz budynku, a w przypadku ofert realizowanych w takich pomieszczeniach - obowiązek przełożenia dowodu o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Informacje na ten temat znajdą Państwo w naszym zastawieniu często zadawanych pytań (FAQ).

Oprowadzanie turystów jest znów dozwolone: w grupach maksymalnie 20-osobowych na wolnym powietrzu i w grupach do 10 osób w pomieszczeniach położonych wewnątrz budynku. Wszystkie osoby muszą pozostawić swoje dane kontaktowe i nosić maski. Oferty realizowane w pomieszczeniach zamkniętych są możliwe tylko pod warunkiem przełożenia negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Także turystyczne wycieczki objazdowe po porcie i wycieczki po mieście (niem. Hafen- und Stadtrundfahrten) są możliwe, między innymi pod warunkiem noszenia masek FFP2, przedłożenia dowodu o negatywnym wyniku testu na koronawirusa i (cyfrowego) pobrania danych kontaktowych od uczestników. Pojazdy oraz statki mogą przewozić 60% możliwej liczby pasażerów. Jedzenie i picie napoi na pokładzie jest możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad obowiązujących dla zakładów gastronomicznych (zob. link poniżej).

Ważna wskazówka: Prosimy wcześniej zasięgnąć informacji o koncepcji higieny obowiązującej w danym miejscu. Z reguły należy zarezerwować konkretny termin, przedłożyć negatywny wynik szybkiego testu na koronawirusa, nosić maski medyczne i zostawić swoje dane kontaktowe.

Sport

Sport na wolnym powietrzu jest dozwolony dla grup maksymalnie 20-osobowych, a w pomieszczeniach zamkniętych bezkontaktowo w grupach składających się z maksymalnie 10 osób. Na terenie prywatnych obiektów sportowych jest obowiązek (cyfrowego) pozostawienia swoich danych kontaktowych. Na dużym terenie sportowym sport może uprawiać kilka grup jednocześnie, przy czym musi je wyraźnie oddzielać od siebie pewna przestrzeń.

Dzieci poniżej 14-tego roku życia mogą uprawiać sport bezkontaktowy bez ograniczeń odnośnie liczebności grupy. Osoby sprawujące opiekę nad tymi dziećmi nie muszą już poddawać się testom na koronawirusa.

Studia fitness, studia sportowe, studia jogi mogą otworzyć swoje pomieszczenia położone wewnątrz budynków. Warunkiem jest tu między innymi przedłożenie wyniku testu, pobranie danych kontaktowych (w formie cyfrowej) oraz ograniczenie liczby uczestników w zależności od powierzchni. Ponadto urządzenia i indywidualne obszary, w których poruszają się poszczególni uczestnicy, na przykład miejsce wokół maty do jogi, muszą być oddalone od siebie o 2,5 metra. Szczegóły znajdą Państwo w naszym zastawieniu często zadawanych pytań (FAQ).

Pod warunkiem spełnienia określonych wymogów wydarzenia sportowe pod gołym niebem i w halach mogą się odbywać dla publiczności składającej się z maksymalnie 650 widzów, przy czym jest tu obowiązek wykonania testu, musi być przydzielone stałe miejsce siedzące, dane osobowe muszą zostać pobrane (w formie cyfrowej) i trzeba także przez cały czas nosić maskę medyczną.

Szatnie i prysznice przy i na obiektach sportowych są nadal zamknięte. Otwarcie toalet i korzystanie z nich jest dozwolone pod warunkiem utrzymywania odległości od innych osób i przestrzegania wymogów higienicznych.

Baseny odkryte mogą być otwarte pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Przed skorzystaniem z takiej oferty prosimy zasięgnąć informacji na danej stronie internetowej, jakie wymogi należy konkretnie spełnić odnośnie obowiązku przełożenia wyniku testu, rezerwacji terminu i wymogów higienicznych.

Usługi

Usługi rzemieślnicze wolno oferować zwłaszcza w awaryjnych sytuacjach pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Usługi wymagające bliskiego kontaktu fizycznego są dozwolone pod warunkiem spełnienia surowych wymogów. Zalicza się do nich przestrzeganie ogólnych wytycznych dotyczących higieny określonych przez zrzeszenia zawodowe (niem. Berufsgenossenschaften), stworzenie koncepcji ochronnej, obowiązek (cyfrowego) zapisywania danych kontaktowych i wcześniejsza rezerwacja terminu. Klientki i klienci muszą nosić maskę FFP2 i przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa.

W drodze wyjątku maskę wolno tymczasowo zdjąć, jeśli jest to konieczne w celu realizacji lub skorzystania z usługi, na przykład podczas zabiegów kosmetycznych koniecznych z medycznego punktu widzenia.

Zestawienie centrów testowych znajdą Państwo na naszej mapie centra testowe w Hamburgu“ (https://www.hamburg.de/corona-schnelltest/).

Nadal nie wolno oferować prostytucji ani korzystać z tego rodzaju usług. Miejsca, w których oferowane są takie usługi, nadal muszą być zamknięte.

Hamburskie centra obsługi klientów (niem. Kundenzentren)

Hamburskie centra obsługi klientów - wydział danych mieszkańców - rozszerza godziny przyjęć interesantów. Obywatele mogą z reguły załatwić swoją sprawę w godzinach od 7.00 do 19.00. W tym celu można ustalić termin wizyty w urzędzie. W pomieszczeniach służbowych miasta trzeba nosić maski medyczne. Ta zasada obowiązuje także w specjalnym centrum obsługi klienta w hamburskich halach targowych.

Gastronomia i konsumpcja alkoholu

Hamburskie zakłady gastronomiczne mogą otworzyć swoje wnętrza dla klientów i gości pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Te warunki są następujące: obowiązek testowania dla gości, pozostawienie danych kontaktowych (w formie cyfrowej), zachowanie odległości (1,5 metra między stołami) oraz ogólne zasady dotyczące kontaktów z innymi ludźmi. Przy stole może siedzieć maksymalnie pięć osób. Ponadto we wszystkich wnętrzach położonych wewnątrz budynków jest obowiązek noszenia maski. Maseczkę wolno zdjąć po zajęciu swojego miejsca.

W całym Hamburgu nie wolno oferować usług gastronomicznych we wnętrzach od piątku do niedzieli oraz podczas wieczorów, które poprzedzają dni świąteczne w godzinach od 23.00 do 6.00 następnego dnia.

Otwarte są także obszary restauracji i zakładów gastronomicznych znajdujące się na zewnątrz. Obowiązują tutaj liczne wymogi, na przykład nakaz utrzymywania odległości od innych osób oraz obowiązek (w miarę możliwości cyfrowego) pobierania danych klientów w celu prześledzenia możliwych dróg zakażenia. Na powierzchniach zakładów gastronomicznych znajdujących się na zewnątrz nie ma wymogu przeprowadzania szybkich testów na koronawirusa. Maksymalna wielkość grupy to pięć osób, przy czym nie liczy się dzieci, które nie skończyły jeszcze 14 lat.   Obszar znajdujący się na zewnątrz może być także zadaszony, ale ze względów epidemiologicznych mogą być tylko maksymalnie dwie ściany boczne. Wszystkie szczegóły można znaleźć w naszym zestawieniu najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dotyczących gastronomii.

Na obszarach znajdujących się na zewnątrz wolno także palić shishę i fajki wodne. Należy przy tym przestrzegać surowych zasad. Szczegóły znajdą Państwo w naszym zastawieniu często zadawanych pytań (FAQ) na temat gastronomii (link: https://www.hamburg.de/faq-corona-gaststaetten/)

Alkohol wolno sprzedawać i spożywać w zakładach gastronomicznych znajdujących się na wolnym powietrzu. Nie jest jednak dozwolona sprzedaż napoi alkoholowych w zakładach gastronomicznych „na wynos lub do bezpośredniej konsumpcji” , zwłaszcza w szklankach, w kubkach lub w innych naczyniach jednorazowych.

W miejscach publicznych wolno spożywać własne, przyniesione przez siebie napoje alkoholowe, ale utrzymując odległość od innych osób i przestrzegając zasad dotyczących kontaktów z innymi ludźmi.

Uwaga: Konsumpcja napoi alkoholowych w miejscach publicznych, ulicach, w parkach i na terenach zielonych jest zasadniczo zabroniona niezależnie od tego, czy przynieśli Państwo te napoje ze sobą czy zakupili je Państwo na miejscu. Zastawienie tych miejsc znajdą Państwo na naszej mapie w artykule „Zakaz konsumpcji alkoholu w określonych miejscach publicznych “ (https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/14985616/2021-03-26-orte-alkoholkonsumverbot/) oraz w § 4d aktualnego Hamburskiego Rozporządzenia o Zahamowaniu Rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Policja może na pewien określony czas zakazać konsumpcji alkoholu w innych miejsach, jeśli prowadzi ona do naruszenia tego rozporządzenia.

Szczególne zasady dotyczące tzw. Hotspots 

Od piątku, 4 czerwca 2021 r. obowiązują szczególne zasady dotyczące ofert gastronomicznych w tak zwanych „Hotspots”, czyli na ulicach i placach w dzielnicach Sternschanze i St. Pauli. W godzinach od 23.00 do 6.00 następnego dnia obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu na wynos/na zewnątrz (kioski, supermarkety, zakłady gastronomiczne) oraz posiadania przy sobie alkoholu przez obywateli w godzinach od 20.00 do 6.00 następnego dnia. Te zakazy obowiązują w weekendy od piątku do niedzieli.

Informacje na ten temat znajdują się artykule „Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych” (http://t.hh.de/14985616)

Szkoły nauki jazdy

Teoretyczna nauka jazdy może odbywać się w trybie wymagającym fizycznej obecności, przy czym wielkość grupy uczniów musi być taka, by możliwe było utrzymanie co najmniej półtorametrowej odległości między jej członkami. Dozwolone są także praktyczne lekcje jazdy. Między innymi należy przy tym nosić maski medyczne. Aby uczestniczyć w obu formach zajęć konieczne jest przełożenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa oraz pozostawienie swoich danych kontaktowych (w formie cyfrowej).

Home Office i zasady BHP

Na podstawie federalnej ustawy do 30 czerwca 2021 r. pracodawcy są nadal zobowiązani oferować pracownikom możliwość pracy z domu (Home Office) wszędzie tam, gdzie tylko przebieg pracy i procesy robocze to umożliwiają.

Jeśli pracownicy muszą być fizycznie obecni w pracy, to obowiązują surowe środki ochronne dotyczące zachowania odległości od innych osób. Na przykład maskę wolno zdjąć tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu znajduje się tylko jedna osoba lub gdy jest ono wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne redukujące rozprzestrzenianie się cząsteczek śliny, które dostają się do powietrza w wyniku kaszlu, kichania lub mówienia. Maskę wolno zdjąć na pewien czas, jeśli jest to absolutnie konieczne w celu wykonywania czynności zawodowych. 
Jeśli jest obowiązek noszenia masek, to trzeba nosić maski medyczne. Jeżeli konieczna jest praca wymagająca fizycznej obecności w miejscu pracy, to pracodawca musi udostępnić pracownikom maski medyczne.

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki oferują obecnie regularną opiekę nad dziećmi, ale w ograniczonym zakresie. Każde dziecko może być objęte opieką w zakresie co najmniej 20 godzin tygodniowo. Prosimy zasięgnąć informacji w przedszkolu lub w żłobku, jeśli na przykład Państwa dziecko wymaga specjalnego rodzaju wsparcia lub mają Państwo zapotrzebowanie na więcej niż 20 godzin opieki.

Od 7 czerwca 2021 r. przedszkola i żłobki wznawiają pracę w normalnym trybie, o czym informuje tu Urząd ds. Rodziny (niem. Familienbehörde).

Do przedszkola i do żłobka nie mogą przychodzić dzieci, które mają gorączkę powyżej 37,5 stopni lub inne objawy COVID-19 typowe dla ich wieku.

Szkoły i inne placówki edukacyjne

Od 31 maja wszystkie roczniki będą mogły znowu mieć lekcje w szkołach każdego dnia. Obowiązek uczestnictwa w zajęciach wymagających rzeczywistej obecności w szkole jest zawieszony do końca roku szkolnego.

Osoby zatrudnione w szkołach otrzymują regularnie możliwość przetestowania się na koronawirusa, a nauczyciele, którzy nauczają na lekcjach wymagających rzeczywistej obecności w szkołach, są zobowiązani do regularnych testów.

Obowiązek testowania dotyczy także uczennic i uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych w Hamburgu, którzy biorą udział w zajęciach wymagających rzeczywistej obecności w szkołach. W lekcji mogą uczestniczyć tylko uczniowie, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Na terenie szkoły oraz we wszystkich budynkach szkolnych obowiązuje zasadniczo noszenie masek - także podczas lekcji, jeśli odbywają się one na miejscu. Zasady te dotyczą wszystkich form nauczania w szkołach, w tym także w szkołach podstawowych. We wszystkich klasach obowiązuje ponadto zasada, by co 20 minut wietrzyć pomieszczenia.

Odnośnie wszystkich innych ofert edukacyjnych obowiązuje, co następuje:

Biblioteki i wypożyczalnie książek i mediów (Bücherhallen) są otwarte, czytanie w pomieszczaniach jest także możliwe, ale pod warunkiem spełnienia surowych wymogów. Przed skorzystaniem z tej oferty prosimy zasięgnąć informacji o obowiązujących wymogach, między innymi o obowiązku przeprowadzania testów (zob. powyżej).

Prywatne ośrodki i placówki edukacyjne, formy kształcenia i dokształcania zawodowego łącznie z kursami językowymi, kursami integracyjnymi, języka zawodowego oraz kursami tzw. pierwszej orientacji (niem. Erstorientierungskurse) mogą odbywać się w formie zajęć wymagających rzeczywistej obecności pod warunkiem, że liczba uczestników jest tak dobrana, by możliwe było zachowanie między nimi odległości wynoszącej co najmniej 1,5 metra. Ponadto istnieje obowiązek (cyfrowego) pobierania danych kontaktowych, w pomieszczeniach zamkniętych trzeba nosić maski medyczne i należy wcześniej przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa (jeśli kurs odbywa się codziennie, to w tygodniu należy przeprowadzić dwa testy i przedłożyć ich wyniki, przy czym test nie może być wykonany w dwóch następujących po sobie dniach).

Zasady te obowiązują odpowiednio także w odniesieniu do pozaszkolnej edukacji muzycznej oraz innych pozaszkolnych ofert edukacyjnych, przy czym wolno zdjąć maski podczas gry na instrumencie lub podczas aktywności fizycznej, jeśli jest to absolutnie konieczne. Podczas czynności fizycznych, na przykład podczas tańca (także w szkołach tańca) należy zachować odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2,5 metra.

Szpitale i placówki opiekuńcze

W większości szpitali wizyty są w ograniczonym stopniu możliwe.  Obowiązuje przy tym noszenie masek oraz ogólne zasady higieny.

Bezpośrednio w poszczególnych szpitalach dowiedzą się Państwo dokładnie, jakie wymogi należy spełnić (negatywny test na koronawirusa) i w jakich dokładnie przypadkach są możliwe wizyty. Zaleca się, by przed pójściem do szpitala zasięgnąć informacji przez telefon lub w Internecie o obowiązujących tam zasadach i środkach ochrony.

Osoby odwiedzające krewnych lub przyjaciół w stacjonarnych placówkach opiekuńczych muszą wykonać najpóźniej dwanaście godzin wcześniej szybki test na koronawirusa (test antygenowy PoC) i przedłożyć jego negatywny wynik (na przykład zaświadczenie od zakładowego pełnomocnika ds. testów lub zaświadczenie z centrum testowego; nie jest wystarczający wynik szybkiego testu do samodzielnego wykonania, które można nabyć na przykład w drogeriach). Placówki opiekuńcze są również zobowiązane oferować możliwość wykonania takich testów każdego dnia. Alternatywnie jako dowód wystarczy także negatywny wynik testu PCR, ale należy go wykonać maksymalnie 48 godzin wcześniej. Prosimy wcześniej zasięgnąć informacji odnośnie obowiązku testowania, jak również o środkach ochronnych i specjalnych zasadach przy odwiedzinach.

Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj: https://www.hamburg.de/faq-tests/.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady: Nie wolno wchodzić na teren placówek opiekuńczych, jeśli dana osoba ma objawy ostrego schorzenia dróg oddechowych, ma pozytywny wynik testu lub jest osobą kontaktową albo przyjezdną z obszaru ryzyka. Reguły te mają na celu ochronę podopiecznych i pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczych.

Osoby, które przeszły pełne szczepienie i w pełni wyzdrowiały mogą po przedłożeniu odpowiedniego dowodu wejść do placówek opiekuńczych bez wcześniejszego przeprowadzenia testu.

Prywatne spotkania i uroczystości

Zasadniczo należy zrezygnować ze świętowania i z wszelkich uroczystości, nawet jeśli są one prawnie dozwolone. Są one możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania zasad związanych z kontaktami z innymi ludźmi (maksymalnie pięć osób), przy czym nie liczy się dzieci poniżej 14-tego roku życia. Przyjęcia urodzinowe są możliwe dla dzieci poniżej 14-tego roku życia i może w nich uczestniczyć maksymalnie dziesięcioro dzieci. W artykule pt. "Ułatwienia dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców” znajdą Państwo informacje o zasadach obowiązujących dla tych grup osób.

Spotkania osobiste, które nie mają charakteru świętowania ani uroczystości, są możliwe w niewielkim zakresie pod warunkiem przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania odległości i kontaktów z innymi ludźmi. Te reguły obowiązują w domu i na wolnym powietrzu.

Imprezy i innego rodzaju wydarzenia

Imprezy oraz innego rodzaju eventy i wydarzenia są w rozumieniu Rozporządzenia spotkaniami, jak na przykład wydarzenia służące kształceniu i dokształcaniu zawodowemu, narady związane z pracą itd. Tego rodzaju spotkania są dozwolone w zamkniętych pomieszczeniach dla grup do 50 osób, a pod gołym niebem do 250 osób - pod warunkiem przestrzegania nakazu utrzymywania odległości od innych osób, obowiązku (cyfrowego) pobierania danych kontaktowych oraz noszenia masek medycznych. W tym kontekście prosimy przestrzegać wszystkich wymogów określonych w § 9 aktualnego Hamburskiego Rozporządzenia o Zahamowaniu Rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (niem. Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung).

Wesela, imprezy urodzinowe i jubileusze nie są małymi wydarzeniami w rozumieniu Rozporządzenia, lecz prywatnymi uroczystościami, co do których zastosowanie ma § 9 ust. 3 Hamburskiego Rozporządzenia o Zahamowaniu Rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Od 28 maja 2021 r. w Urzędach Stanu Cywilnego przy urzędach dzielnicowych możliwe są śluby w obecności gości (goście muszą mieć zrobiony test), przy czym w zależności od rodzaju pomieszczenia na ślubie może być maksymalnie dziesięć osób łącznie z urzędnikiem USC. Niezależnie od tego nadal obowiązuje ogólna zasada, że prywatne uroczystości są dozwolone tylko pod warunkiem przestrzegania ogólnych ograniczeń dotyczących liczby osób, z którymi można mieć kontakt (maks. 5 osób). Dotyczy to także wszystkich aktywności nowożeńców po ślubie cywilnym w urzędzie.

Podróże i noclegi

Zasadniczo należy unikać wszelkich podróży i jednodniowych wycieczek. Jeśli przyjeżdżają Państwo do Hamburga z zagranicy, wówczas muszą Państwo przestrzegać wszystkich zasad określonych w naszym zestawieniu często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących podróżowania.

W Hamburgu możliwe są noclegi pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. W danym domu lub kompleksie zajętych może być 60 procent wolnych miejsc noclegowych. Przed rejestracją w recepcji wszyscy goście muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa i powtarzać go co 72 godziny. Ponadto goście muszą pozostawić swoje dane kontaktowe i nosić maski medyczne we wszystkich miejscach poza osobistą przestrzenią, którą zajmują (poza pokojem). Oferta gastronomiczna (na przykład śniadanie) w pomieszczeniach położonych wewnątrz budynków może być dostępna tylko dla gości, którzy nocują w danym miejscu. Po zajęciu stałego miejsca goście mogą oczywiście zdjąć maski.

Wydarzenia o charakterze religijnym i żałobnym

Wydarzenia o charakterze religijnym w kościołach, w meczetach i w synagogach lub w miejscach kultu innych społeczności wyznaniowych i światopoglądowych są dozwolone, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących zasad higieny oraz reguł dotyczących utrzymywania odległości od innych osób. Zaleca się wdrożenie i realizację wzorcowej koncepcji ochronnej wydanej przez kancelarię Senatu.

W pomieszczeniach zamkniętych należy między innymi nosić maski medyczne, którą jednak wolno zdjąć podczas wykonywania czynności liturgicznych. Wspólny śpiew jest nadal wzbroniony.

Podczas uroczystości żałobnych obowiązują te same zasady, przy czym należy dodatkowo (w formie cyfrowej) pobrać dane kontaktowe uczestników.

Spotkania seniorów

Punkty spotkań seniorów są ponownie otwarte pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Zalicza się do nich obowiązek (cyfrowego) pobierania danych kontaktowych, obowiązek noszenia masek medycznych w pomieszczeniach wewnętrznych oraz przedłożenie przed wizytą negatywnego testu na koronawirusa. Osoby, które przeszły pełne szczepienie i w pełni wyzdrowiały po infekcji konronawirusem, po przedłożeniu stosownego dowodu nie muszą już przedkładać negatywnego wyniku testu.

Zgromadzenia (demonstracje i pochody)

Wszystkie informacje dotyczące zgromadzeń zgodnie z artykułem 8 GG znajdują się w § 10 Hamburskiego Rozporządzenia o Zahamowaniu Rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (niem. Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung). Dotyczy to zarówno demonstracji w jednym stałym miejscu (w pomieszczeniach i na zewnątrz) oraz demonstracji przemierzających wyznaczoną wcześniej trasę.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch