Boş zamanlar

Freizeit Türkisch

Diğer kişilerle aramda asgari bir mesafe bulundurmak zorunda mıyım?


(Stand:  20 Mart 2021 Cumartesi 00:00  o' clock)

(Muss ich einen Mindestabstand zu anderen Personen einhalten?)

Her bir bireyin diğer kişilerle arasında asgari bir mesafe bulundurması, pandemi ile mücadelede en önemli ve en etkin önlemlerden biridir. Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için, herkes, kamu alanlarında prensip olarak diğer insanlarla arasında 1,5 metrelik bir mesafe bulunmasına dikkat etmek zorundadır.

İstisnai bazı durumlarda, (örneğin, yerel toplu taşıma araçlarında, kaldırımda, market alışverişi sırasında oluşan kuyruklarda vb.) bu mesafe mümkün olmadığında, maske kullanma yükümlülüğü geçerlidir ya da bir ağız-burun maskesi kullanılması ivedilikle tavsiye edilir. Her bir bireyden, diğer insanlarla fiziksel temasını olabilecek en minimum düzeye düşürmesi beklenmektedir.

Kişisel buluşmalar ve yüzyüze görüşmeler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Aynı evde yaşadığınız hane halkı ile aranızda mesafe bulundurmanıza gerek yoktur.
 • Başka insanlarla buluşmak istediğinizde, kendi hane halkınızdan olmayan yalnızca bir kişi ile buluşmanıza izin verilir. 14 yaş altı çocuklar sayılmaz.
 • Mesafe koşulu, aile hukuku kapsamında bir velayet veya yakınlık ilişkisi olan kişiler arasında (örneğin, ayrı yaşayan anne-baba vb. gibi) geçerli değildir.
 • Tüm diğer kişiler için en az 1,5 metrelik bir mesafe bulundurma kuralı geçerlidir. Bu kural tüm mekanlar ve alanlar için geçerlidir: evde, kamusal alanlarda veya dış alanlarda.

Lütfen diğer kişilerle aranızda mesafe bulundurmadan buluşmanın, yalnızca mesafe bulundurmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığı durumlarda mümkün olduğunu unutmayınız. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması da tavsiye edilmektedir.

Diğer istisnalar için bkz. §3 der Rechtsverordnung.

Kamusal alanda veya kendi kişisel ortamımda başkaları ile bir araya gelebilir miyim?


(Stand:  24 Nisan 2021 Cumartesi 00:00  o' clock)

(Darf ich mich noch in der Öffentlichkeit treffen?)

Kendinizi ve diğer insanları korumak için, mümkün olduğunca kişisel buluşmalardan kaçınmalısınız. Fiziksel mesafe insanları enfeksiyondan korur. Başka insanlarla görüştüğünüzde mesafeye dikkat ediniz ve maske takınız.
Bir araya geldiğinde yasal açıdan mesafe kurallarına uyması gerekmeyen insan grupları şunlardır:

 • Aynı evde yaşayan hane halkı
 • Aile hukuku kapsamında bir velayet veya yakınlık ilişkisi olan kişiler
 • Hane halkından olmayan, başka bir evde yaşayan bir kişi 14 yaş altı çocuklar sayılmaz.

İzin verilen insan grupları için ayrıca Yasal Yönetmeliğin 3. maddesine de bakınız.

Prensip olarak şunlar geçerlidir:

 • Aynı evde yaşadığınız hane halkı ile aranızda mesafe bulundurmanıza gerek yoktur.
 • Mesafe koşulu, aile hukuku kapsamında bir velayet veya yakınlık ilişkisi olan kişiler arasında (örneğin, ayrı yaşayan ebeveyn vb. gibi) geçerli değildir.
 • Tüm diğer kişiler için en az 1,5 metrelik bir mesafe bulundurma kuralı geçerlidir. Bu kural tüm mekanlar ve alanlar için geçerlidir: evde, kamusal alanlarda veya dış alanlarda.
 • Maskenizi doğru bir şekilde, öngörülen her yerde veya dar ve kalabalık yerlerde daima takınız.

Dışarı çıkma kısıtlaması saat kaçtan itibaren başlamakta?


(Stand:  24 Nisan 2021 Cumartesi 00:00  o' clock)

(Ab wieviel Uhr gilt die Ausgangsbeschränkung?)

Dışarı çıkma kısıtlaması Hamburg’da 2 Nisan 2021 gününden beri saat 21:00’den ertesi gün saat 05:00’e kadar sürmektedir. Evden veya kendi mülkünden dışarı çıkmak yalnızca istisnai durumlarda mümkündür.

Bu istisnalar şunlardır:

 • Aciliyet arz eden tıbbi bir durumdan dolayı hastaneye, doktora ve veterinere gitmek için
 • Cana veya mala gelecek bir tehlike durumunda
 • Çocuğun velayetinden doğan hakları ve çocukla temas etme hakkını icra edebilmek için
 • Desteğe ihtiyacı olan kişilerin ve reşit olmayan çocukların acil bakımı nedeniyle
 • Ölmekte olan bir kişinin yanında bulunmak için
 • Hayvanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için (örneğin köpekleri dışarı çıkarmak gibi)
 • İşe gidiş ve dönüş yolunda
 • Bunlara benzer önemli ve kaçınılmaz nedenlerle (örneğin evsizler)

Ayrıca kişinin tek başına olmak şartıyla saat 21:00 ile 24:00 arasında, hareket etmek amacıyla evinin veya kaldığı yerin dışında bulunmasına izin verilir.

12 yaş altı çocuğum, aynı hanede yaşamayan başka çocuklarla doğum günü kutlaması yapabilir mi?


(Stand:  08 Ocak 2021 Cuma 00:00  o' clock)

Hayır. Şimdiye dek geçerli olan istisna artık geçerli değildir.


(Stand:  26 Şubat 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Darf ich ohne Maske joggen)

Hamburg’da koşu yaparken genel bir maske takma zorunluluğu yoktur. Hafta sonlarında ve bayram günlerinde kalabalık olan belli yeşil alanlarda saat 10 ile 18 arasında maske takılması zorunludur. Bu saatler dışında ve açık havada diğer alanlarda normal olarak koşu yapılabilir. Hangi alanlarda, sokak ve caddelerde, meydanlarda maske takma zorunluluğu olduğunu şu yazıda bulabilirsiniz: “Halka açık hangi alanlarda maske zorunluluğu bulunmaktadır?

Hamburg’da yüzme havuzları açık mı?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Haben die Schwimmbäder in Hamburg geöffnet?)

Bütün yüzme havuzları kapatılmıştır. Tüm bilgileri şu adreste bulunmaktadır: www.baederland.de.

Kiliseler, camiler, sinagoglar ve diğer dini gruplar için hangi düzenlemeler geçerlidir?


(Stand:  12 Şubat 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Welche Regelungen gelten für Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften?)

Kiliseler, camiler, sinagoglarda ve diğer dini grupların kendi aralarında bir araya gelmesine izin verilir. Ancak bunun için Yasal Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca bir korunma konseptinin oluşturulması gerekmektedir.

10 kişiden fazla insanın bir araya geleceği etkinlik ve toplantıların, dini veya belli bir dünya görüşü topluluklarının korunma konseptleri, Senatonun sunduğu koruma konsepti modelinin düzenlemeleri ile örtüşmesi halinde, bundan böyle resmi daireye bildirilmesine gerek yoktur.

Çok fazla kişinin bir araya gelebileceği ve bundan dolayı mevcut alanda fazla yoğunluk yaşanacağı öngörülebiliyorsa, toplantıya katılacak kişilerin önceden kayıt yaptırması gerekir. Buna ek olarak ayrıca bir de giriş kontrolü yapılmalıdır.

Kapalı alanlarda tüm hazır bulunan kişilerin Yasal Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince tıbbi bir maske takması zorunludur. Yalnızca ayin veya benzeri eylemlerde bulunurken sadece ayini yöneten kişi maskesini çıkarılabilir.

Hep bir ağızdan ilahiler söylemek yasaktır.

Çocuk oyun parkları açık mı?


(Stand:  26 Şubat 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Ist das Spielen auf Spielplätzen untersagt?)

Evet, çocuk oyun parkları açık. 7 yaş altı çocuklar gözetim altında olmalıdır. Mesafe kuralı ve temas sınırlandırılmaları çocuk oyun parklarında da geçerlidir. Anne-babalar, yasal vasiler, gözetim yetkileri olan kişiler ve 14 yaşını doldurmuş kişiler maske takma zorundadır.

Eǧlenceler ve buluşmalar için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Feiern und Zusammenkünfte?)

Temel kurallar (azami iki haneden azami 5 kişi, alile üyeleri için istisnalara ilişkin yukarɪya bak) dikkate alɪndɪǧɪ sürece eǧlenceler ve buluşmalar hukuksal olarak müsadelidir. Ancak eǧlencelerden esas olarak feragat etmek gerekir. 

12 yaş altɪndaki çocuklar iki hane kuralɪna tabi deǧildir. Bu demektir ki: Evde ve açɪk havada birlikte oynamak veya bir çocuk doǧum gününü kutlamak mümkündür. Ancak azami 10 kişi olarak – yani örneǧin 12 yaş altɪndaki 9 kadar çocuk (9 kadar ayrɪ haneden) ve bir yetişkin kişi ile.

Lütfen 24-26 Aralɪk 2020 Noel kutlama günleri esnasɪndaki özel düzenlemelere dikkat ediniz. 

Polis neden alkol satɪşɪnɪ yasaklayabilir?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Warum darf die Polizei den Verkauf von Alkohol verbieten?)

Kamuya açɪk yerlerde alkollü içecekler  içmek yasaktɪr. Yine Koronavirüsün yayɪlmasɪnɪ sɪnɪrlandɪrmak amacɪyla infeksiyondan korunmak açɪsɪndan özellikle tehlikeli durumlardan kaçɪnmak için akşam saat 22:00’den ertesi sabah saat 06:00’ya kadar alkollü içeceklerin satɪşɪ ve verilişi yasaktɪr.

Belli yerlerde, eğer o yerde ve yakɪn çevresindeki kamuya açık mekanlarda toplu halde alkol tüketimi suretiyle bu yönetmeliǧe aykırı hareket olursa polis o yerlerde başka zamanlar için de alkollü içeceklerin satɪşɪnɪ yasaklayabilir. Yasak makul bir süreyle sınırlandırılmalıdır

Boş zamanları değerlendirme kuruluşları için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Freizeiteinrichtungen?)

Boş zamanları değerlendirme kategorisindeki kurum ve kuruluşlar, bu etkinliklerin içerde veya dışarda olmasına bakılmaksızın, kapalıdır. Yani boş zamanı değerlendirme parkları, kapalı kalacaktır ve boş zamanı değerlendirme etkinlikleri sunanlar, kendi tesislerini açamazlar.

Bu ilk etapta 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerlidir.

İnsanların girip çıktığı kuruluşların bir listesini Kararın 4b maddesinde in § 4b der Rechtsverordnung bulabilirsiniz.

Kamuya açɪk yerlerde alkol içebilir miyim?


(Stand:  29 Mart 2021 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Darf ich in der Öffentlichkeit Alkohol trinken?)

Kamusal yollarda, meydanlarda, yeşil alanlarda ve dinlenme alanlarında pazartesi - cuma arası saat 14:00’den ertesi gün saat 06:00’ya kadar ve cumartesi, pazar ve bayram günlerinde bütün gün ve ertesi gün saat 06:00’ya kadar olan bir süre içinde belirli bazı kamusal yollar, caddeler ve meydanlar ile bazı yeşil alanlarda ve dinlenme alanlarında alkol tüketimi yasaktır. Hangi belirli kamusal alanlarda alkol tüketiminin yasak olduğunu belirten bir liste ve haritayı şu bağlantıda bulabilirsiniz: (https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/14985616/2021-03-26-orte-alkoholkonsumverbot/)

Bu konu hakkında Yasal Yönetmeliğin 4d. maddesine bakınız.


Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch