Boş zamanlar

Freizeit Türkisch

Diğer kişilerle aramda asgari bir mesafe bulundurmak zorunda mıyım?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Muss ich einen Mindestabstand zu anderen Personen einhalten?)

Her bir bireyin diğer kişilerle arasında asgari bir mesafe bulundurması, pandemi ile mücadelede en önemli ve en etkin önlemlerden biridir. Korona virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için, herkes, kamu alanlarında prensip olarak diğer insanlarla arasında 1,5 metrelik bir mesafe bulunmasına dikkat etmek zorundadır.

İstisnai bazı durumlarda, (örneğin, yerel toplu taşıma araçlarında, kaldırımda, market alışverişi sırasında oluşan kuyruklarda vb.) bu mesafe mümkün olmadığında, maske kullanma yükümlülüğü geçerlidir ya da bir ağız-burun maskesi kullanılması ivedilikle tavsiye edilir. Her bir bireyden, diğer insanlarla fiziksel temasını olabilecek en minimum düzeye düşürmesi beklenmektedir.

Kişisel buluşmalar ve yüzyüze görüşmeler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Aynı evde yaşadığınız hane halkı ile aranızda mesafe bulundurmanıza gerek yoktur.
 • Hane halkı dışındaki kişilerle görüşmek istediğinizde, bunu, başka bir haneden en fazla bir kişi ile sınırlandırmanız gerekir; bu kişi ile aranızda mesafe bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Mesafe koşulu, aile hukuku kapsamında bir velayet veya yakınlık ilişkisi olan kişiler arasında (örneğin, ayrı yaşayan anne-baba vb. gibi) geçerli değildir.
 • Tüm diğer kişiler için en az 1,5 metrelik bir mesafe bulundurma kuralı geçerlidir. Bu kural tüm mekanlar ve alanlar için geçerlidir: evde, kamusal alanlarda veya dış alanlarda.

Lütfen diğer kişilerle aranızda mesafe bulundurmadan buluşmanın, yalnızca mesafe bulundurmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığı durumlarda mümkün olduğunu unutmayınız. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması da tavsiye edilmektedir.

Diğer istisnalar için bkz. §3 der Rechtsverordnung.

Kamusal alanda veya kendi kişisel ortamımda başkaları ile bir araya gelebilir miyim?


(Stand:  08 Ocak 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Darf ich mich noch in der Öffentlichkeit treffen?)

Her bir bireyden, diğer insanlarla fiziksel temasını olabilecek en minimum düzeye düşürmesi beklenmektedir. Lütfen diğer kişilerle aranızda mesafe bulundurmadan buluşmanın, yalnızca mesafe bulundurmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığı durumlarda mümkün olduğunu unutmayınız. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması da tavsiye edilmektedir.

Arkadaş, akraba ve tanıdıklarla görüşme, kendi hane halkınızın dışarıdan en fazla bir kişi ile bir araya gelebilmesi şeklinde sınırlandırılmıştır.

Prensip olarak şu geçerlidir:

 • Gerekli olmayan tüm kişisel buluşmalardan kaçınınız.
 • Aynı evde yaşadığınız hane halkı ile aranızda mesafe bulundurmanıza gerek yoktur.
 • Hane halkı dışındaki kişilerle görüşmek istediğinizde, bunu, başka bir haneden en fazla bir kişi ile sınırlandırmanız gerekir; bu kişi ile aranızda mesafe bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Mesafe koşulu, aile hukuku kapsamında bir velayet veya yakınlık ilişkisi olan kişiler arasında (örneğin, ayrı yaşayan anne-baba vb. gibi) geçerli değildir.
 • Tüm diğer kişiler için en az 1,5 metrelik bir mesafe bulundurma kuralı geçerlidir. Bu kural tüm mekanlar ve alanlar için geçerlidir: evde, kamusal alanlarda veya dış alanlarda.
 • Maskenizi doğru bir şekilde, öngörülen her yerde veya dar ve kalabalık yerlerde daima takınız.

Bir araya geldiğinde yasal açıdan mesafe kurallarına uyması gerekmeyen insan grupları şunlardır:

 • Aynı evde yaşayan hane halkı
 • Evli eşler, resmi kayıtlı bir birliktelikte beraber yaşayan taraflar, evli olmadan birlikte yaşayanlar, nişanlılar
 • Aile hukuku kapsamında bir velayet veya yakınlık ilişkisi olan kişiler
 • Başka bir evde yaşayan bir kişi

İzin verilen insan grupları için bkz. § 3 der Rechtsverordnung.

Lütfen bu kuralların 14 yaş altı çocukları da kapsadığını dikkate alınız. Şimdiye dek geçerli olan istisna artık geçerli değildir.

Temas sınırlandırılmaları 14 yaş altı çocuklar için de geçerli mi?


(Stand:  08 Ocak 2021 Cuma 00:00  o' clock)

Evet. Şimdiye dek geçerli olan istisna artık geçerli değildir.

12 yaş altı çocuğum, aynı hanede yaşamayan başka çocuklarla doğum günü kutlaması yapabilir mi?


(Stand:  08 Ocak 2021 Cuma 00:00  o' clock)

Hayır. Şimdiye dek geçerli olan istisna artık geçerli değildir.


(Stand:  26 Şubat 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Darf ich ohne Maske joggen)

Hamburg’da koşu yaparken genel bir maske takma zorunluluğu yoktur. Hafta sonlarında ve bayram günlerinde kalabalık olan belli yeşil alanlarda saat 10 ile 18 arasında maske takılması zorunludur. Bu saatler dışında ve açık havada diğer alanlarda normal olarak koşu yapılabilir. Hangi alanlarda, sokak ve caddelerde, meydanlarda maske takma zorunluluğu olduğunu şu yazıda bulabilirsiniz: “Halka açık hangi alanlarda maske zorunluluğu bulunmaktadır?

Hamburg’da yüzme havuzları açık mı?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Haben die Schwimmbäder in Hamburg geöffnet?)

Bütün yüzme havuzları kapatılmıştır. Tüm bilgileri şu adreste bulunmaktadır: www.baederland.de.

Kiliseler, camiler, sinagoglar için ve diǧer inanç topluluklarɪnɪn bir araya gelmelerinde hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  18 Aralık 2020 Cuma 08:00  o' clock)

(Welche Regelungen gelten für Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften?)

Kilise, cami, sinagoglarda bir araya gelmeler ve diǧer inanç topluluklarɪnda insanlarɪn bir araya gelmeleri müsadelidir. Bunun koşulu 30 Haziran 2020 tarihli hukuksal kararnamenin 6 maddesi uyarɪnca bir korunma konsepti Schutzkonzept nach § 6 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020 hazɪrlamaktɪr. Mesafe kuralɪ dikkate alɪndɪǧɪnda kapasitenin tümüyle kullanɪlabileceǧi tahmin edilirse, o zaman ancak katɪlɪmcɪlarɪn isimlerinin önceden bildirilmesi ve girişlerin kontrol edilmesi şartɪyla etkinlik gerçekleştirilebilir.

Kapalɪ mekanlarda tüm katɪlɪmcɪlarɪn 8.madde uyarɪnca bir aǧɪz-burun-örtüsü § 8 eine Mund-Nasen-Bedeckung kullanmalarɪ zorunludur. Maske sadece oturma esnasɪnda ve ayin veya benzer aktiviteler yapɪlɪrken katɪlɪmcɪlar tarafɪndan çɪkarɪlabilir.    

Kapalɪ mekanlarda toplu halde ilahi söylemek yasaktɪr. Ancak açɪk havada ilahi söylemek müsadelidir.

Çocuk oyun parkları açık mı?


(Stand:  26 Şubat 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Ist das Spielen auf Spielplätzen untersagt?)

Evet, çocuk oyun parkları açık. 7 yaş altı çocuklar gözetim altında olmalıdır. Mesafe kuralı ve temas sınırlandırılmaları çocuk oyun parklarında da geçerlidir. Anne-babalar, yasal vasiler, gözetim yetkileri olan kişiler ve 14 yaşını doldurmuş kişiler maske takma zorundadır.

Eǧlenceler ve buluşmalar için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Feiern und Zusammenkünfte?)

Temel kurallar (azami iki haneden azami 5 kişi, alile üyeleri için istisnalara ilişkin yukarɪya bak) dikkate alɪndɪǧɪ sürece eǧlenceler ve buluşmalar hukuksal olarak müsadelidir. Ancak eǧlencelerden esas olarak feragat etmek gerekir. 

12 yaş altɪndaki çocuklar iki hane kuralɪna tabi deǧildir. Bu demektir ki: Evde ve açɪk havada birlikte oynamak veya bir çocuk doǧum gününü kutlamak mümkündür. Ancak azami 10 kişi olarak – yani örneǧin 12 yaş altɪndaki 9 kadar çocuk (9 kadar ayrɪ haneden) ve bir yetişkin kişi ile.

Lütfen 24-26 Aralɪk 2020 Noel kutlama günleri esnasɪndaki özel düzenlemelere dikkat ediniz. 

Polis neden alkol satɪşɪnɪ yasaklayabilir?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Warum darf die Polizei den Verkauf von Alkohol verbieten?)

Kamuya açɪk yerlerde alkollü içecekler  içmek yasaktɪr. Yine Koronavirüsün yayɪlmasɪnɪ sɪnɪrlandɪrmak amacɪyla infeksiyondan korunmak açɪsɪndan özellikle tehlikeli durumlardan kaçɪnmak için akşam saat 22:00’den ertesi sabah saat 06:00’ya kadar alkollü içeceklerin satɪşɪ ve verilişi yasaktɪr.

Belli yerlerde, eğer o yerde ve yakɪn çevresindeki kamuya açık mekanlarda toplu halde alkol tüketimi suretiyle bu yönetmeliǧe aykırı hareket olursa polis o yerlerde başka zamanlar için de alkollü içeceklerin satɪşɪnɪ yasaklayabilir. Yasak makul bir süreyle sınırlandırılmalıdır

Boş zamanları değerlendirme kuruluşları için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Freizeiteinrichtungen?)

Boş zamanları değerlendirme kategorisindeki kurum ve kuruluşlar, bu etkinliklerin içerde veya dışarda olmasına bakılmaksızın, kapalıdır. Yani boş zamanı değerlendirme parkları, kapalı kalacaktır ve boş zamanı değerlendirme etkinlikleri sunanlar, kendi tesislerini açamazlar.

Bu ilk etapta 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerlidir.

İnsanların girip çıktığı kuruluşların bir listesini Kararın 4b maddesinde in § 4b der Rechtsverordnung bulabilirsiniz.

Kamuya açɪk yerlerde alkol içebilir miyim?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Darf ich in der Öffentlichkeit Alkohol trinken?)

Hayɪr. kamuya açɪk yollarda, caddelerde, meydanlarda, yeşil alanlarda ve dinlenme yerlerinde alkol içmek yasaktɪr.


Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch