Sıkça sorulan sorular

FAQ Gaststätten Türkisch

Restoran ve lokantalar için hangi kurallar geçerli?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Gaststätten und Speiselokale?)

Restoranların işletilmesi yasaktır. Bu yasak aynı zamanda, lokantalar, yiyecek ve içeceklerin yerinde tüketime sunulduğu işletmeler, derneklerin kulüp ve toplantı salonları için de geçerlidir.

Lütfen şunlara dikkat ediniz:

 • Yiyecek ve içeceklerin paket servis olarak satışına izin verilir.  
 • Yiyecek ve içeceklerin eve teslim satışına da izin verilir.
 • Alkollü içeceklerin saat 22’den ertesi gün saat 6’ya kadar satışı yasaktır.
 • Doğrudan tüketime yönelik ve sunumu buna uygun olan alkollü içeceklerin satışı ve sunulması yasaktɪr. Bunlar özellikle bardak, kupa veya tek kullanımlık içecek kaplarında sunulan içeceklerdir.   

Lütfen şunu dikkate alınız: Halka açık olmayan kantinler veya personel restoranları, genel müşteri trafiğine hizmet vermemek kaydıyla açık olabilir. Otel restoranları sadece otel müşterilerine hizmet verebilir. 

15. maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre istisna tanınan bu işletmeler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Genel hijyen yönetmeliklerine Hygienevorgaben uyulmak zorundadır.
 • Müşterilerin iletişim bilgileri Kontaktdaten kaydedilmeli ve doğrulukları kontrol edilmelidir.
 • Müşterilerin oturacağı sandalye veya ayakta duracakları alanlar, müşteriler arasında asgari 1,50 metrelik mesafenin korunabileceği veya müşteriler arasında başka uygun paravanlar bulunacağı şekilde düzenlenmelidir.
 • Alkollü içecek sunmak saat 22’den ertesi gün saat 06’ya kadar yasaktır.
 • Kapalı mekanlarda herkesin bir ağız-burun maskesi takması zorunludur. Bu, orada çalışanlar için de geçerlidir. Müşteriler yerlerini aldıktan sonra maskelerini çıkartabilir. Bu konu hakkında kararnamenin 8. maddesine bakınız.
 • İşletmeciler, çalışanların 8. maddeye göre maske yükümlülüğüne uymasını sağlamakla görevlidir. Yani, personel de bir ağız-burun maskesi takmak zorundadır.

İşletme kantinleri açık mı?


(Stand:  08 Ocak 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Dürfen Betriebskantinen öffnen?)

Hayır. Kamuya açık kantinler kapalı kalacaktır. Ama yiyecek ve içeceklerin paket servis olarak satışına izin verilir. Ancak satın alınan yiyecek ve içeceklerin alındıkları yerde veya yakın çevresinde tüketilmesi yasaktır.

Kamuya açık olmayan kantinlerin ve personel restoranlarının hizmet vermesine, yalnızca çalışma süreçlerinin sürdürülmesi için mutlaka gerekli olması halinde izin verilir. Bu durumda hijyen kurallarının yerine getirilmesi zorunludur. Kantinler genel müşteri trafiğine hizmet vermemek kaydıyla açık olabilir.

15. maddenin 2., 2a ve 3. fıkralarına göre istisna tanınan bu işletmeler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Genel hijyen yönetmeliklerinin yerine getirilmesi zorunludur.
 • Müşterilerin iletişim bilgileri kaydedilmeli ve doğrulukları kontrol edilmelidir.
 • Müşterilerin oturacağı sandalye veya ayakta duracakları alanlar, müşteriler arasında asgari 1,50 metrelik mesafenin korunabileceği veya müşteriler arasında başka uygun paravanlar bulunacağı şekilde düzenlenmelidir.
 • Alkollü içecek sunmak saat 22’den ertesi gün saat 10’a kadar yasaktır.
 • Kapalı mekanlarda herkesin bir ağız-burun maskesi takması zorunludur. Bu kural, çalışanlar için de geçerlidir. Müşteriler yerlerini aldıktan sonra maskelerini çıkartabilir. Bu konu hakkında kararnamenin 8. maddesine bakınız.
 • İşletmeciler, çalışanların 8. maddeye göre maske yükümlülüğüne uymasını sağlamakla görevlidir. Yani, personel de ağız-burun maskesi takmak zorundadır.

Dansa gidebilir miyim?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Darf ich tanzen gehen?)

Hayır. Bir dans okulunda, diskotekte veya dans lokalinde, bir barda veya başka bir otel veya lokantada dans etmeye izin verilmemiştir. Dans pisti veya dans edilecek bir imkan sunulamaz.

Müşterilerin bilgileri neden kaydediliyor?


(Stand:  02 Ekim 2020 Cuma 11:00  o' clock)

(Warum werden die Daten der Gäste erfasst?)

Bir otel veya lokantayı ziyaret dolayısıyla yeni enfeksiyonlar meydana gelecek olursa, kaydedilen iletişim bilgileri sayesinde enfeksiyon zincirini takip edilebilir. İletişim bilgileri, işletmeciler tarafından kaydedilmelidir.

Aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • İletişim bilgileri olarak adı-soyadı, adres ve telefon tam ve doğru olarak verilmeli ve verilen bilgiler kaydedilmelidir.
 • İletişim bilgileri tarih ve saat belirtilerek bir yazılı metin olarak kaydedilmeli ve dört hafta saklanmalıdır (Saklama süresi). 
 • Kuruluş, işyerleri, ticarethaneler, lokantalar, konaklama yerleri veya lokal sahipleri, iletişim bilgilerinin tam olmasına ve bunların açıkça yanlış veriler içerip içermediklerine dikkat etmelidir (doğruluk denetimi).
 • İletişim bilgilerinin alınmasına karşı çıkan veya açıkça yanlış veya eksik bilgi verenler, uzaklaştırılmalıdır.

Lütfen dikkat ediniz: Müşterilerin bilgileri veri koruma nedeniyle herkes açık olamaz. Saklama süresi sona erdikten sonra silinmeli veya imha edilmelidir. Yetkisiz üçüncü şahsılara verilmesi yasaktır.

Nargile barları açılabilir mi?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Dürfen Shisha-Bars öffnen?)

Hayır. Bununla ilgili olarak “Otel ve lokantalar için hangi kurallar geçerlidir? sorusunun cevabına bakınız: „Welche Regeln gelten für Gaststätten und Speiselokale?

Lokantalardan ve dağıtım servislerinden eskisi gibi yemek sipariş edebilir miyim?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Kann ich weiterhin bei Restaurants und Lieferdiensten Essen bestellen?)

Evet, yiyecek ve içeceklerin alınıp götürülmek üzere dışarıya satışı müsadelidir. Aynı şekilde yiyeceklerin sevkiyatına da izin verilir.

Lütfen dikkat ediniz:

 • Alkollü içeceklerin saat 22’den ertesi gün saat 06’ya kadar dışarıya satışı yasaktır.                
 • Götürülmek üzere alɪnan yiyecek ve içecekler alɪndɪklarɪ yerde veya hemen civarɪndaki bir yerde yiyilip içiliemez.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch