Kültür

2 Kasɪm’dan itibaren Hamburg’da hangi kültürel kuruluşlar kapalɪ olacak?

Welche Kultureinrichtungen sind in Hamburg ab 2. November geschlossen?

(Tarih: 31.10.2020, Saat 00:00)

2 Kasɪm 2020 pazartesi’den 30 kasɪm 2020 pazartesi’ye kadar şu kültürel kuruluşlar kapalɪdɪr: müzik kulüpleri, sergi evleri ve müzeler, tiyatrolar (müzik tiyatrolarɪ dahil), opera binalarɪ, film tiyatrolarɪ (sinemalar), konser binalarɪ ve etkinlik yerleri, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri ve literatür evleri.

Sayfanɪn başɪna dön

Hamburg’da hangi etkinlik veya kültür yerleri 2 kasɪm‘dan sonra hala açɪk olacak?

Welche Veranstaltungs-/Kulturorte sind in Hamburg auch nach dem 2. November geöffnet?

(Tarih: 31.10.2020, Saat 00:00)

Kapatma kararɪndan etkilenmeyen kuruluşlar: Kitap evleri, kütüphaneler, arşivler, anma yerleri, mahalle kültür merkezleri ve beledıye binalarɪ. Ancak açɪk olmalarɪna raǧmen bu yerlerde etkinlikler yapɪlmaz. Bu yerlerde bulunan kişiler için genel hijyen yönergeleri ve maske yükümlülüǧü geçerlidir. Galeriler sanat ticareti için açɪk olacak ancak etkinlikler gerçekleştirilmeyecektir.

Sayfanɪn başɪna dön

Hamburg’da hangi etkinlikler müsadelidir?

Welche Veranstaltungen sind in Hamburg erlaubt?

(Tarih: 02.11.2020, Saat 0:00)

Eǧlenceye hizmet eden etkinlikler, nerede olursa olsun, yasaktɪr. Profesyonel spor etkinikleri seyircisiz müsadelidir. 

Halka açɪk olmayan az sayɪda birkaç etkinlik müsadelidir. Küçük sunum etkinlikleri, yɪllɪk genel kurul toplantɪlarɪ, denetim kurulu toplantɪlarɪ veya dɪş hizmet görevlileri için seminerler.

Müsadeli olan bu etkinlikler için başka şeylerin yanɪ sɪra şu kurallar geçerlidir:   

  • Katɪlɪmcɪ sayɪsɪ açɪk havada 100 kişi ve kapalɪ yerlerde 50 kişi olarak kɪsɪtlanmɪştɪr.
  • Genel hijyen yönergelerine uyulmalɪdɪr. 
  • Katɪlɪmcɪlarɪn temas bilgileri kayda alɪnɪp tutarlɪ olup olmadɪklarɪ incelenmelidir.
  • Seyircilerle sahne veya podyum arasɪnda 2,5 metrelik asgari mesafe korunmalɪdɪr. 
  • Bir korunma konsepti hazɪrlanmalɪdɪr.   
  • Alkol satɪşɪ yasaktɪr. 
  • Dans etmek yasaktɪr.    

Kapalɪ yerlerde mevcut kişiler bir aǧɪz-burun-örtüsü kullanmalɪdɪr. Maske sadece oturma yerinde çɪkartɪlabilir. 

Bu konuda 30 Haziran 2020 tarihli hukuksal kararnamenin 4a ve 9.maddesine  § 4a und §9 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020  bakɪnɪz.

Sayfanɪn başɪna dön

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch