Maskeler

FAQ Masken Türkisch

Neden bir Aǧɪz ve Burun örtüsü kullanmam gerekiyor?


(Stand:  27 Nisan 2020 Pazartesi 16:00  o' clock)

(Warum soll ich eine Mund- und Nasenbedeckung tragen?)

Aǧɪz ve burun örtüsü kullanɪlmasɪndaki amaç, Covid-19 hastalɪǧɪnɪn halk arasɪnda yayɪlmasɪnɪ yavaşlatmaya ve risk guruplarɪnɪ enfeksiyondan korumaya katɪda bulunmaktɪr. 

Tɪbbi bir maske olmayan böyle bir araçla öksürme, hapşɪrma veya konuşma esnasɪnda oluşan tükrük parçacɪklarɪnɪn yakalanmasɪ amaçlanmaktadɪr. Böylece bir başka insana bulaştɪrma riski azaltɪlabilir (başkasɪnɪ koruma). Araştɪrmalar, COVID-19 hastalarɪnɪn, kendileri semptomlar geliştirmelerinden veya hastalɪk esnasɪnda semptomlar farketmelerinden daha 1 ila 3 gün önce bulaşɪcɪ olan SARS-Cov-2-Virüsünü salgɪlayabildiklerini göstermektedir.

Hangi durumlarda ağzımı ve burnumu örten bir maske takmak zorundayım?


(Stand:  27 Şubat 2021 Cumartesi 00:00  o' clock)

(Wann soll ich eine Mund- und Nasenbedeckung tragen?)

Otobüs ve trenlerde, alışverişte, toplu ibadette, resmi dairelerdeki işlerinizi hallederken ve sağlık hizmetleri alırken daima tıbbi maske takmak zorunluluğu devam etmektedir. Tıbbi maskelere ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda tıbbi maske kullanma zorunluluğu bulunmaktadır:

Toplu taşıma araçlarında

 • Toplu taşıma araçlarında 
 • Marketlerde, perakende satış yapılan diğer dükkanlarda ve pazarlarda alışveriş yaparken
 • Gastronomi işletmelerinde ve perakende satış yapılan dükkanlarda bulunan tüm kişilerin ve personelin tamamı için maske takma zorunluluğu geçerlidir. Maske, yalnızca kendi alanından çıkılmadığı durumlarda çıkarılabilir.
 • Sağlık hizmetleri alırken
 • Kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu: toplu ibadet sırasında; vücut bakımı hizmetleri alınırken; otellerde veya eğitim ve öğretim kurumlarında; iş yerinde, görev alanında, işletmelerde; mesleki görevlerin icra edildiği diğer tüm kapalı alanlarda. Maske, yalnızca kendi alanından çıkılmadığı veya verilen hizmetin gerektirdiği durumlarda çıkarılabilir.
 • Hamburg Belediyesinin kamuya açık olan ve insan trafiğinin olduğu tüm binalarında (hizmet kurumlarında ve diğer kuruluşlarda) maske takma zorunluluğu vardır. Maske, iş yerinde yalnızca kendi alanında durulurken veya otururken ve buradan çıkılmadığı durumlarda çıkarılabilir,
 • Halihazırda açık olan kültür kuruluşlarında maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar örneğin, kamu kütüphaneleri, anma müzeleri ve benzeri yerlerdir.

Yukarıda adı geçen alanlarda basit ve normal kumaş maskelerin (ağız-burun maskesi) kullanılmasına izin verilmemektedir. Ağız-burun maskesi takma zorunluluğu olan diğer alanlarda da, bu amaca yönelik olarak özel üretilmiş maske takma zorunluluğu vardır; eşarp, başörtüsü veya yakası ağız ve burun üzerine çekilmiş giysilerle ağız-burun korumasına izin verilmemektedir.

Kapalı alanlarda ağız-burun maskesi veya tıbbi maske takılması zorunlu olmasa da, maske kullanmanız aciliyetle tavsiye edilir.

Ağız-burun maskesi veya tıbbi maske takma zorunluluğundan sağlık nedenlerinden dolayı muaf olan kişiler, sorulduğunda bunu bir doktor raporu (orijinali) veya ağır engelli belgesi ile kanıtlamak zorundadır.

Çocuklar için şunlar geçerlidir: 7 yaş altı çocuklar için maske takma zorunluluğu yoktur. 14 yaşını doldurmuş olan çocuklar için, tıbbi maske takılması zorunlu olan alanlarda kumaş ağız-burun maskesi değil, tıbbi maske kullanma zorunluluğu vardır.  Yani, 14 yaş ve altı çocuklar normal kumaş maske takabilir.

Normal maskelere ilişkin not:

Ağız-burun maskesi veya tıbbi maske takılması zorunlu olmasa da, yine de maske kullanmanız tavsiye edilir.

Bundan sonra da geçerli olan kurallar:

 • İnsan kalabalıklarının dar alanlarda sıkışık olarak bulunduğu kamuya açık yerlerde normal kumaş maske kullanılabilir.
 • Yasal vasiler, gözetim yetkileri olan kişiler ve 14 yaşını doldurmuş kişiler için çocuk oyun parklarında normal maske takma zorunluluğu vardır.
 • Halka açık tüm yollarda, caddelerde ve meydanlarda, halka açık yeşil alanlarda ve dinlenme alanlarında bulunan insanlar için, buralarda diğer insanlarla arasında 1,5 metrelik asgari mesafeyi bulunduramayacağı durumlarda maske takma zorunluluğu vardır.
 • Hafta sonlarında ve bayram günlerinde belli saatlerde ve halka açık belli meydanlar ve yeşil alanlarda maske takma zorunluluğu devam etmektedir. Bu bağlamda “Halka açık hangi alanlarda maske zorunluluğu bulunmaktadır?” sorusuna ilişkin grafiğe bakınız.

Ağız-burun maskesi takmış olsam da mesafe kurallarını dikkate almak zorunda mıyım?


(Stand:  18 Ocak 2021 Pazartesi 12:00  o' clock)

(Muss ich die Abstandsregeln einhalten, auch wenn eine Mund- und Nasenbedeckung trage?)

Evet, kesinlikle! Çünkü kumaş bir ağız-burun maskesi, virüsün bulaşma riskini düşüren ek bir koruma önlemidir. Tıbbi olmayan bu tür bir maskenin takılmasının yanısıra, hem kendi korunmanız hem de diğer insanların korunmasında en önemli ve en etkin olan şu diğer önlemlere de uyulmalıdır: el hijyen kurallarını düzenli olarak itina ile yerine getiriniz, elinizle yüzünüze dokunmaktan kaçınınız, öksürme ve hapşırma kurallarına uyunuz (öksürür ve hapşırırken ağzın ve burnun dirseğin iç kısmı ile örtülmesi, bir kullanımlık kağıt mendil kullanımı vb. gibi).

Lütfen şunu dikkate alınız: Kamuya açık yerlerde diğer insanlarla aranızda en az 1,5 metre mesafe bulundurma kuralı, maske takma zorunluluğundan bağımsız olarak geçerlidir.

Ne tür bir ağız-burun maskesi kullanmalıyım?


(Stand:  22 Ocak 2021 Cuma 12:00  o' clock)

(Was für eine Mund- und Nasenbedeckung sollte ich tragen?)

22 Ocak’tan beri birçok alanda, normal bir kumaş maske (ağız-burun maskesi) kullanılmasına izin verilmemektedir. Örneğin, toplu taşıma araçlarında ve alışveriş sırasında daima tıbbi bir maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumlarda basit bir kumaş ağız-burun maskesi artık yeterli değildir. Şal, eşarp, başörtüsü veya yakası ağız ve burun üzerine çekilmiş giysilerle ağız-burun korumasına artık izin verilmemektedir.

Aynı şekilde, yüz siperlikleri de Yasal Yönetmeliğin öngördüğü ağız-burun maskesi yerine geçmez. Maske takma zorunluluğu olan yerlerde siperlik kullanılmasına izin verilmez. Siperlik kullanımına yalnızca istisnai nedenlerden dolayı, örneğin engelliler için, izin verilmektedir. Bu konu hakkında Yasal Yönetmeliğin 8. maddesine bakınız.

Tıbbi maskelere ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Ne zaman bir Aǧɪz ve Burun Örtüsü veya bir maskeyi kullanmamam gerkir?


(Stand:  27 Nisan 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Wann sollte ich keine Mund- und Nasenbedeckung oder Schutzmaske tragen?)

Kullananlar ilk kullanɪmda Aǧɪz-Burun-Örtüsünün yapɪldɪǧɪ tekstilin normal solunumu en az derecede engellemesi için yeterli hava geçirip geçirmediǧine dikkat etmelidirler. Örtü veya maske kullanɪmɪ sɪrasɪnda nefes tɪkanɪklɪǧɪ veya rahatsɪzlɪk ortaya çɪkarsa  hemen çɪkarɪlmasɪ gerekir. 

Hayır. Bir şalın maske olarak kullanılmasına artık izin verilmemektedir. 22 Ocak’tan beri eşarp, başörtüsü veya yakası ağız ve burun üzerine çekilmiş giysilerle ağız-burun korumasına izin verilmemektedir.


(Stand:  22 Ocak 2021 Cuma 12:00  o' clock)

(Darf ich auch einen Schal benutzen?)

Hayır. Bir şalın maske olarak kullanılmasına artık izin verilmemektedir. 22 Ocak’tan beri eşarp, başörtüsü veya yakası ağız ve burun üzerine çekilmiş giysilerle ağız-burun korumasına izin verilmemektedir.

Tıbbi maske takamayacağımı nasıl kanıtlayabilirim?


(Stand:  12 Şubat 2021 Cuma 00:00  o' clock)

(Wie weise ich nach, dass ich keine Mund- und Nasenbedeckung tragen kann?)

Ağız-burun maskesi veya tıbbi maske takma zorunluluğundan sağlık nedenlerinden dolayı muaf olan kişiler, sorulduğunda bunu bir doktor raporu (orijinali) veya ağır engelli belgesi ile kanıtlamak zorundadır.

Perakende satış personeli ve pazarlarda satış yapan kişiler maske takmak zorunda mı?


(Stand:  18 Ocak 2021 Pazartesi 12:00  o' clock)

(Müssen Verkäufer im Einzelhandel oder auf Wochenmärkten eine Maske tragen?)

Çalışanların çalışma koşulları oluşturulurken, genel sağlık ve iş güvenliği düzenlemeleri ve standartları ile kaza sigortası kuruluşlarının sektöre özel olarak somutlaştırdığı kurallara uyulmalıdır. Perakende satış yapılan dükkanlarda, hizmet ve zanaat sektörlerinin satış yapılan kısımlarında, eczanelerde ve tıbbi malzeme satış mağazalarında, bankalarda, toptancıların satış yapılan alanlarında, pazarlarda satış yapılan alanlarda bulunan tüm kişiler için Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. Yani, tüm satış elemanları için maske takma zorunluluğu vardır.

Bu konu hakkında Yasal Yönetmeliğin 5. ve 13. maddelerine bakınız.

Kamuya açık olan hangi alanlarda maske yükümlülüğü bulunmaktadır?


(Stand:  01 Eylül 2020 Salı 00:00  o' clock)

(Muss ich als Kundin oder Kunde auf dem Wochenmarkt eine Maske tragen?)

Evet. Müşteriler haftalık pazar yerlerinde bir maske takmak zorundadırlar. Ayrıca genel sağlık koruma yönergeleri geçerlidir.

Çocuklar için tıbbi maske takma zorunluluğu var mı?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 14:00  o' clock)

(Müssen Kinder auch eine Maske tragen?)

7 yaş altı çocuklar için maske takma zorunluluğu yoktur. 14 yaşını doldurmuş olan çocuklar için, tıbbi maske takılması zorunlu olan alanlarda ağız-burun maskesi (normal kumaş maske) değil, tıbbi maske kullanma zorunluluğu vardır. Yani, 14 yaş ve altı çocuklar normal kumaş bir maske takabilir.

Tıbbi ağız-burun maskeleri (ameliyat maskesi) veya özellikle FFP2 gibi teknik olarak yüksek bir koruma standardı sunan koruyucu maskeler, tıbbi maske olarak kabul edilmektedir. “Tıbbi maskeler”e ilişkin daha fazla bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Was sind Medizinische Gesichtsmasken?


(Stand:  25 Ocak 2021 Pazartesi 11:30  o' clock)

(Was sind Medizinische Gesichtsmasken?)

Tıbbi yüz maskesi (cerrahi maske de denir), tek kullanımlık tıbbi bir üründür, normalde kliniklerde veya doktor muayenehanelerinde kullanılır. Bu maskeler özel plastikten üretilir, birkaç katmandan oluşur, dikdörtgen şeklinde olup pilelidir ve dışa gelen tarafı genellikle yeşil veya mavidir. Kulaklara geçirilen bantları ve telden ya da metal bir şeritten yapılmış burun mandalı vardır. Bu maskelerin filtre özelliği net bir şekilde tanımlanmıştır. Tıbbi yüz maskeleri, öncelikle diğer kişileri maskeyi takanın saldığı bulaşıcı damlacıklardan korur. Maske yüze tam olarak ve sıkıca oturduğunda maskeyi takanı da korur. Ayrıca maske, kullanıcının ağız-burun kısmını diğer kişilerin nefes verirken etrafa yaydığı damlacıkların direkt etkisinden, aynı şekilde patojenlerin (yani virüsün) örneğin bulaşlı ve kirli ellerle doğrudan temas yoluyla bulaşmasından da korur.

Tıbbi yüz maskeleri, tıbbi ürünlerdir. Tıbbi ürünlere yöneltilen talepler, normal kumaş maskelere yöneltilen beklentilerden farklıdır. Bu nedenle tıbbi ürünler, yasal talepleri yerine getirmeli ve EN 14683:2019-10 Avrupa normunun gereklerine cevap vermelidir. Bu maskelerin üreticilerinin, ürünlerinin yasal talepleri yerine getirdiğini kanıtlamak için, bir doğrulama prosedürünü (uygunluk değerlendirme prosedürü) başarıyla geçmeleri gerekir. Üreticileri, ancak bu prosedürü başarıyla tamamladıktan sonra tıbbi maskelerine CE işaretini koyabilir ve Avrupa’da serbestçe satabilir.

Bu konudaki daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakınız: Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen, medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken)

Worauf muss man beim Gebrauch von Medizinischen Gesichtsmasken (OP-Masken) achten?


(Stand:  25 Ocak 2021 Pazartesi 11:30  o' clock)

(Worauf muss man beim Gebrauch von Medizinischen Gesichtsmasken (OP-Masken) achten?)

 • Maske, yüze tam uymalı, ağız, burun ve yanakların üzerine iyi oturmalıdır. Maskenin kenarları yüze sıkıca oturmalıdır, ancak bu şekilde maskenin açık kenarlarından içeri hava girmesi ve bu havanın teneffüs edilmesi önlenebilir. Kulaklara geçirilen bantların uzunluğu yüze uydurularak (örneğin düğümleyerek) maskenin yüze sıkıca oturması sağlanabilir.
 • Maske ilk takıldığında, yeterince hava geçirip geçirmediği kontrol edilmelidir, bu şekilde normal solunum engellenmemiş olur.
 • Maske ıslandığında çıkarılmalı, yenisi takılmalıdır.
 • Maskeyi çıkarırken, maske yalnızca bantlarından tutulmalıdır.
 • Maske çıkarıldıktan sonra eller genel hijyen kurallarının öngördüğü şekilde (en az 20 - 30 saniye sabunla itina ile) yıkanmalıdır.
Schaubild zur zur Nutzung medizinischer Masken


Doktoruma gittiğimde bir maske takmak zorunda mıyım?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 12:00  o' clock)

(Muss ich beim Besuch meines Arztes eine Maske tragen?)

Asgari mesafe sağlanamıyorsa, ev doktoruna gidildiğinde bir ağız ve burun maskesi taşıma yükümlülüğü geçerlidir. Elbette tedavi için gerekli olduğunda maske çıkartılabilir.

Kamuya açık olan hangi alanlarda maske yükümlülüğü bulunmaktadır?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 17:00  o' clock)

(Auf welchen öffentlichen Plätzen gilt die Maskenpflicht?)

Genişletilmiş bir maske takma yükümlülüğü, özellikle düzenli olarak kalabalıkların ve sıkışmaların meydana geldiği kamuya açık belirli yerlerde geçerlidir. 2 Kasım 2020 tarihi itibarıyla maske takma yükümlülüğünün bulunduğu alanların bir listesini “Kamuya açık alanlarda maske takma yükümlülüğü” "Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen" ve Kararnamenin 10b maddesi altında §10b der Rechtsverordnung bulabilirsiniz.

İş yerinde maske takma zorunluluğu var mı?


(Stand:  11 Mart 2021 Perşembe 17:00  o' clock)

(Gibt es eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz?)

İş yerlerinde, dairelerde, ofislerde ve kişilerin mesleklerini icra ettiği diğer alanlarda ve kapalı mekanlarda tıbbi maske takma zorunluluğu vardır. Çalışanların çalışma koşulları oluşturulurken, genel sağlık ve iş güvenliği düzenlemeleri ve standartları ile kaza sigortası kuruluşlarının sektöre özel olarak somutlaştırdığı kurallara uyulmalıdır.

Uzun süreliğine ayakta durma veya oturma pozisyonu alındığında ve diğer insanlarla arasında bulundurulması gereken asgari 1,5 metrelik mesafe korunabildiğinde ya da bulunulan kapalı alanda sadece bir kişinin olduğu durumlarda maske çıkarılabilir. Yapılan iş maskenin çıkarılmasını mutlaka gerektiriyorsa, maske zaman zaman çıkarılabilir.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch