Maskeler

Neden bir Aǧɪz ve Burun örtüsü kullanmam gerekiyor?

Warum soll ich eine Mund- und Nasenbedeckung tragen?

(Tarih: 27.04.2020, Saat 16:00)

Aǧɪz ve burun örtüsü kullanɪlmasɪndaki amaç, Covid-19 hastalɪǧɪnɪn halk arasɪnda yayɪlmasɪnɪ yavaşlatmaya ve risk guruplarɪnɪ enfeksiyondan korumaya katɪda bulunmaktɪr. 

Tɪbbi bir maske olmayan böyle bir araçla öksürme, hapşɪrma veya konuşma esnasɪnda oluşan tükrük parçacɪklarɪnɪn yakalanmasɪ amaçlanmaktadɪr. Böylece bir başka insana bulaştɪrma riski azaltɪlabilir (başkasɪnɪ koruma). Araştɪrmalar, COVID-19 hastalarɪnɪn, kendileri semptomlar geliştirmelerinden veya hastalɪk esnasɪnda semptomlar farketmelerinden daha 1 ila 3 gün önce bulaşɪcɪ olan SARS-Cov-2-Virüsünü salgɪlayabildiklerini göstermektedir.

Sayfanɪn başɪna dön

Ne zaman bir Aǧɪz ve Burun Örtüsü kullanmam gerekir?

Wann soll ich eine Mund- und Nasenbedeckung tragen?

(Tarih: 27.04.2020, Saat 16:00)

Hamburg’da, Aǧɪz ve Burun Örtüsü kullanma yükümlülüǧü toplu taşɪma araçlarɪnda, perakende satɪş yerlerinde alɪş veriş yaparken ve haftalɪk pazarlarda geçerlidir, zira buralarda bazɪ şartlar altɪnda asgari mesafe tutma kuralɪnɪ uygulamak zor olabilir. 

Sayfanɪn başɪna dön

Aǧɪz ve Burun Örtüsü kullandɪǧɪm halde mesafe kurallarɪna uymak zorundamɪyɪm?

Muss ich die Abstandsregeln einhalten, auch wenn eine Mund- und Nasenbedeckung trage?

(Tarih: 27.04.2020, Saat 16:00)

Evet, muhakkak. Zira  tekstilden bir Aǧɪz ve Burun Örtüsü kullanmak, bulaşma riskini azaltmak için sadece ilave bir tedbirdir. Bu tɪbbi olmayan maskeyi kullanɪrken de kendinizi 
ve başkalarɪnɪ korumaya yönelik en önemli ve en etkili tedbiler her zamn olduǧu gibi
geçerlidirler: Başkalarɪya aranɪzda mesafe (asgari 1,5 metre) tutmak, iyi ve düzenli bir el 
hijyeni, elinizle yüzünüze dokunmaktan kaçɪnmak, öksürme ve hapşɪrma kurallarɪna uymak
(Dirsek içine öksürüp hapşɪrmak, kaǧɪttan bir mendili bir defalɪk kullanmak vs.). Örtü kullanmak bir Aǧɪz ve Burun Koruyucu gibi görünebilse de bununla aldatɪcɪ bir güven hissine kapɪlarak mesafe ve hijyen kurallarɪ ihmal edilmemelidir. 

Sayfanɪn başɪna dön

Ne zaman bir Aǧɪz ve Burun Örtüsü veya bir maskeyi kullanmamam gerkir?   

Wann sollte ich keine Mund- und Nasenbedeckung oder Schutzmaske tragen?

(Tarih: 27.04.2020, Saat16:00)

Kullananlar ilk kullanɪmda Aǧɪz-Burun-Örtüsünün yapɪldɪǧɪ tekstilin normal solunumu en az derecede engellemesi için yeterli hava geçirip geçirmediǧine dikkat etmelidirler. Örtü veya maske kullanɪmɪ sɪrasɪnda nefes tɪkanɪklɪǧɪ veya rahatsɪzlɪk ortaya çɪkarsa  hemen çɪkarɪlmasɪ gerekir. 

Sayfanɪn başɪna dön

(Onun yerine) Bir şal da kullanabilirmiyim? 

Darf ich auch einen Schal benutzen?

(Tarih: 27.04.2020, Saat 16:00)

Aǧɪz ve burun örtüsü olarak bir şal kullanmak caizdir. Ancak, perakende satɪş yapan bir yerden alɪnabilen veya kendi yapabileceǧiniz bir aǧɪz ve burun örtüsü kullanɪlmasɪ tavsiye edilmektedir. Bir aǧɪz ve burun örtüsünün nasɪl yapɪldǧɪna dair örnekleri şu internet sayfamɪzda bulabilirsiniz: "Selbst hergestellte Mund- und Nasenbedeckungen"

Sayfanɪn başɪna dön

Kimlerin aǧɪz ve burun örtüsü kullanmaya ihtiyacɪ yoktur?

Wer braucht keine Nasen- und Mundbedeckung tragen?

(Tarih: 27.04.2020, Saat 16:00)

7 yaş altɪ çocuklar bir Aǧɪz ve Burun Örtüsü veya bir koruma maskaesi kullanmak zorunda deǧildirler. Bu muafiyet mevcut bir saǧlɪk bozukluǧundan ve bir engellilik durumudan dolayɪ 
Aǧɪz ve Burun Örtüsü kullanamayan  insanlar için de geçerlidir. 

Sayfanɪn başɪna dön

Aǧɪz ve burun örtüsü kullanamaz durumda olduǧumu nasɪl ispatlarɪm?

Wie weise ich nach, dass ich keine Mund- und Nasenbedeckung tragen kann?

(Tarih: 30.04.2020, Saat 14:00)

Bir saǧlɪk bozukluǧundan veya engelli olmaktan dolayɪ  aǧɪz ve burun örtüsü/koruyucu kullanamaz durumda olan insanlar bu yükümlülükten muaftɪrlar.  Özellikle önceden olan hastalɪklarɪndan dolayɪ aǧɪz ve burun örtüsü kullanɪrken artan solunum direncine dayanamayan insanlar için bu durum geçerlidir.  Aǧɪz ve burun örtüsü kullanamaz durumda olanlarɪn bunu uygun şekilde inandɪrɪcɪ kɪlmalarɪ gerekir, örneǧin aǧɪr engelli kimliǧini, alerji defteriɪ gibi tɪpsal bir belgeyi veya ilgili başka bir hekim belgesini göstermek suretiyle.

Sayfanɪn başɪna dön

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Logo für das Telefonbuch