Testler

Reisen Englisch

Korona testini ücretsiz yaptırabilir miyim?


(Stand:  21 Ocak 2021 Perşembe 18:00  o' clock)

(Kann ich einen kostenlosen Corona-Test machen?)

Ücretsiz Korona testi yaptırmak aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Korona semptomları göstermeniz halinde (öksürük, ateş, boğaz ağrısı, tat alma duyusunun kaybı).  Böyle bir durumda 116 117 numaralı telefonu arayınız, ev doktorunuza telefon ederek iletişime geçiniz veya KVH’nın Farmsen veya Altona’daki acil durum muayenehanelerinden birine başvurunuz.
  • Sağlık Dairesinin test talimatı vermesi halinde. Testin nasıl yapılacağı konusu sizinle ayrıca görüşülür.
  • Bir bakım yurdunda, kitada, okulda, engelliler için tam veya yarı zamanlı yatılı bir kuruluşta ve tekrar topluma kazandırmaya ilişkin hizmetler sunan bir kurumun ayakta tedavi hizmetlerinde çalışıyorsanız. Bu durumda lütfen işvereninize veya işletmenin tıbbi hizmetler bölümüne başvurunuz. 
  • Bir hastaneye, bakım evine veya engelliler için bir yardım kuruluşuna giriş yapmadan önce test yaptırmak mecburidir, test ücretsizdir. Testin yapılmasına ilişkin bilgileri lütfen bu kuruluşlardan alınız.
  • Hızlı antijen testi yaptırmış olmanız ve test sonucunun pozitif gelmiş olması halinde. Bu testin kontrolü için, ev doktorunuzun ya da bir enfeksiyon muayenehanesinin (https://eterminservice.de/terminservice) bir PCR tetkiki yapması gerekir. Bu tetkiki yaptırabilmek için test sonucunu ve sağlık sigortası kartınızı yanınızda bulundurunuz.
    Dikkat: Hızlı antijen testinizin pozitif çıkması ile derhal karantina yükümlülüğü doğar. Bu nedenle her türlü temastan kaçınmanız gerekmektedir.

Bunlardan başka nedenlerden dolayı yaptıracağınız Korona testinin masraflarını sağlık sigortası kurumunuz üstlenmez.

Bu, bir risk bölgesine yapacağınız bir seyahate çıkarken ve risk bölgesinden dönerken yaptıracağınız testler için de geçerlidir, bu testler 16 Aralık 2020 tarihinden beri ücrete tabidir. Bir risk bölgesinden gelip Federal Almanya’ya giriş yapmak isteyen herkes, Korona virüsü testi yaptırmak zorundadır. Bu test Almanya’ya girişten en fazla 48 saat önce çıkış yapılan ülkede yaptırılmış olabilir, bu durumda test sonucu girişten en geç 48 saat sonra ibraz edilmelidir. Ancak bu olanak, risk oranı çok yüksek olan bölgeler (yüksek insidans veya virüs mutasyonlarının görüldüğü bölgeler) için geçerli değildir; bu bölgelerde test Almanya’ya girişten önce yaptırılmış olmalıdır. Robert Koch Enstitüsü yüksek riskli bölgeleri burada online listelemektedir.

Lütfen şuna dikkat ediniz: Bir risk bölgesinden dönenler, prensip olarak 10 günlük süren bir karantinaya girmek zorundadır. Karantinanın bu süreden önce bitirilmesi, en erken beş gün sonra yapılacak ikinci bir PCR testinin negatif çıkmasına bağlıdır (bu test, bir doktor muayenehanesinden telefonla randevu alındıktan sonra yapılabilir). Bu test sonucunun negatif olması halinde, karantina, sonucun alındığı andan itibaren 10 günlük süre bitmeden kişinin kendisi tarafından sonlandırılabilir. Test sonucu en az 14 gün saklanmalıdır.

Karantina yükümlülüğünü kaldıran bazı istisnai durumlar, halihazırda geçerli olan ve www.hamburg.de/verordnung adresinde okunabilecek Yönetmeliğin 36. maddesinde belirtilmektedir. Dikkat: Bu istisnalar, virüsün yeni mutasyonlarının bulunduğu bölgelerden gelenler için geçerli değildir. Robert Koch Enstitüsü bu bölgeleri burada online listelemektedir. (LINK)

Çok sayıda laboratuvar ve doktor artık özel istek üzerine korona testi yapmaktadır. Bunlar hakkında daha fazla bilgiyi ilgili web sitelerinde bulabilir, test ücretini telefonla sorabilir ve randevu alabilirsiniz. Alman Kızılhaç Kuruluşunun (Deutsche Rote Kreuz, DRK) Harburg şubesi de özel Korona testleri sunmaktadır. Test yaptırmak isteyenler, 040 554449222 numaralı telefondan önce randevu almalı, sonra swab örneği alınması için randevuya kendi aracıyla gitmelidir. Test ücreti toplam 93 avrodur. Testi yapılan kişi, testten sonraki 24 - 48 saat içinde sonucu bir QR kodu ile web sitesinden veya akıllı telefon ile Korona ikaz uygulaması üzerinden öğrenebilir.

Daha fazla bilgi için: www.drk-harburg.hamburg/meldungen-details/informationen-zu-corona.html

Dikkat: Hauptbahnhof/ZOB’daki test merkezi 15 Ocak 2021 tarihinde kapatılmıştır. Semptom göstermeyenler veya Korona ikaz uygulamasının yüksek risk gösterdiği kişiler ve Korona enfeksiyonu olan bir kişiyle birinci derece temasta bulunmuş kişiler (Kategori 1), kendi ev doktoru test yapmıyorsa, doktor muayenehanelerinde sunulan enfeksiyon tetkik saatleri dahilinde test olmak için gerekli randevuyu 116 117 numaralı randevu servisinden telefonla (veya online https://eterminservice.de/terminservice adresinden) alabilirler.

Evler için kabul edilen kendi kendine testler/hızlı testler var mı?


(Gibt es Selbsttests / Schnelltests, die anerkannt werden?)

İnternette hızlı test veya kendi kendine test konusunda değişik teklifler var. Esas olarak şu anda kendi kendinize test / hızlı test uygulamamanızı tavsiye ediyoruz. Kendi kendine test/hızlı test karanti yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz, çünkü bunun için test örneği alınırken bunun bir doktor tarafından gözetlenmesi ve alınan örneğin müteakiben tanınan bir laboratuvara gönderilmesi ve test sonucunun orada değerlendirilmesi şarttır.

Test sonucum çıkana kadar nasıl davranmalıyım?


(Stand:  13 Ocak 2021 Çarşamba 14:50  o' clock)

(Wie verhalte ich mich, bis mein Testergebnis vorliegt?)

Test sonucunuz çıkana kadar evinizde karantinaya girmelisiniz. Yani, evden dışarı çıkmamalı ve hiç kimseyle temas etmemelisiniz.

Hamburg’da hızlı testler uygulanɪyor mu?


(Stand:  04 Aralık 2020 Cuma 11:15  o' clock)

(Kommen in Hamburg Schnelltests zum Einsatz?)

Bakım kuruluşları, hastaneler, topluma kazandırma kurumları ile (diş) doktor muayenehanelerinde düzenli tarama testleri amacɪyla  PoC-antijen testleri yapılmaktadır. Kuruluşlar bununla ilgili kuruma özgü olarak personel ve fakat aynı zamanda hastalar, orada yaşayanlar, refakatçı ve ziyaretçilerin test edileceği test konseptleri hazırlamak zorundadır. Bunun uygulanması ancak adım adım gerçekleştirilebilir.

Hızlı test nedir?


(Stand:  04 Aralık 2020 Cuma 11:15  o' clock)

(Was sind Schnelltests?)

Hızlı test kullanım hakkı saklı bir kavram değildir, burada antikor testleri, antijen testleri veya LAMP-testleri söz konusu olabilir.

LAMP testleri ve antijen testlerinde söz konusu olan doğrudan bir virüs kanıtıdır, yani akut bir enfeksiyon kanıtlanır; öte yandan antikor testleri ise hastanın virüse karşɪ bağışıklık reaksiyonunu kanıtlar ve böylece bir kimsenin enfekte olduğu ancak bundan sonra görülür.

Antikor testi: Bunun için kan örneği gereklidir. Bu örnekte bağışıklık savunması için gerekli antikor oluşumu kanıtlanır. Semptom başlagıcından ortalama bir hafta sonra antikor testi pozitiftir; ama bu evre daha uzun da sürebilir ve bazı durumlarda geçirilen enfeksiyona rağmen hiçbir antikor kanıtlanamayabilir. Bundan dolayı bu testler bir enfeksiyon olup olmadığının güçlü kanıtı değildir. Ve burada da teklif edilen testlerin kalitesi hassasiyet ve spesifiklik bakımından çok farklıdır. Dolayısıyla antikor kanɪtɪ olsa bile o kişinin bağışık olup olmadığı yani ikinci bir enfeksiyona karşı korunup korunmadığı konusunda, bir şey söylenemez.  

Antijen testleri: Burada boğaz veya burundan alınan örnekte virüsün protein parçacıkları kanıtlanır. Bunun için iki teknik vardır: Floresan yönteminde işaretlenen antikor örnek içinde bulunan virüs proteinlerini tanır. Bu bağlantı, basitçe söylersek, bir laboratuvarda kanıtlanabilecek bir ışık sinyaline yol açar. Bu arada tıpkı hamilelik test şeridindekine benzer biçimde virüs proteinleriyle kontağa geçince renklenen antijen testleri de mevcuttur.    

Yukarıda belirtilen ikinci yöntem bu arada öyle gelişti ki, bu antijen testleri başka yerlerin yanı sıra bakımevlerinde ve topluma kazandırma kurumlarında da düzenli olarak uygulanmaktadır. Hiçbir semptom görülmediği ve enfekte olmuş bir kişiyle bilinen bir kontak olmadığı için, SARS-Cov-2 ile enfeksiyon kuşkusu olamayacağı temelsiz demektir.

Nedensiz seri testler özellikle oralarda yaşayanlar, çalışanlar ve bakımevleri ziyaretçileri gibi kolayca etkilenebilecek insan gruplarında yapılmaktadır. Bu antijen testleri, PCR testleri (bunların hassasiyet ve spesifiklikleri daha azdır) kadar güvenilir olmadığından, pozitif çıkan her bir hızlı test sonucu bir PCR testiyle veya bir başka nükleit asit kanıtıyla teyit edilmek zorundadır. Düzenli olarak yapılan testler aracılığıyla nedensiz yapılan seri testlerdeki daha az hassasiyet dengelenir. Ayrıca enfekte olan bir kişi bir antijen testinde buna rağmen pozitif reaksiyon göstermiyorsa, bugünkü bilgi düzeyine göre muhtemelen sadece az miktarda bir virüs yüklenmesi var ve dolayısıyla başkalarına bulaştırma tehlikesi daha azdır.  

LAMP-Test: LAMP-Test (loop-mediated isothermal amplification) denen testte, PCR’ye benzer şekilde gen çoğaltılır; fakat bu işlem pek çok konvansiyonel PCR işleminden biraz daha hızlı gerçekleştirilebilir ve en iyisi de hiçbir karmaşık laboratuvar araçları gerektirmez. Yine de bu test yönteminin hassasiyet ve spesifiklik bakımından geçerliliği henüz kesin olarak karara bağlanmamıştır.

Hassasiyet: Hassasiyet, ne kadar sayıda enfekte olmuş kişinin gerçekten de öyle olduğunun bilindiğini belirtir. Yüzde yetmişlik (%70) bir hassasiyette yani 100 enfekte olandan 30’u hata sonucu tespit edilmezler, ancak kendilerini kesin olarak enfekte olmamış gibi değerlendirirler.

Spesifiklik: Spesifiklik, ne kadar enfekte olmamış kişinin hatalı biçimde enfekte gibi nitelendiğini belirtir. Bunlar karantinaya alınmalı ve sonrasında test edilmelidir. Şu andaki görece sınırlı enfeksiyon sıklığı durumunda %98’lik bir spesifiklik, pozitif sonuçlu kimseler içinde hatalı biçimde pozitif olarak nitelenmiş olanların sayısının doğru biçimde pozitif tespit edilenlerden daha fazla olduğu anlamına gelir. Hatalı olarak test sonucu pozitif olan insanlar karantinaya girmeli ve sonrasında test edilmelidir.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch