Testler

Reisen Englisch

Korona testini ücretsiz yaptırabilir miyim?


(Stand:  11 Haziran 2021 Cuma 15:00  o' clock)

(Kann ich einen kostenlosen Corona-Test machen?)

Her vatandaş semptomu olmadığı halde haftada birkaç defa ücretsiz korona testi yaptırabilir. Bu testler, test merkezleri, eczaneler ve doktor muayenehanelerinde yaptırılabilir. Nerelerde test yaptırabileceğinizi şu bağlantıda görebilirsiniz: https://www.hamburg.de/corona-schnelltest
Çalışanlar, işverenleri tarafından ücretsiz test edilir. Öğrenciler için okullarda ücretsiz kendi kendine test setleri vardır. 

Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, tat alma duyusunun kaybı gibi korona semptomları gösteriyor olmanız halinde, test merkezlerine gitmemelisiniz. Evde kalın ve kendinizi tecrit edin. Lütfen evden çıkmayın ve evinize ziyaretçi kabul etmeyin. Diğer tüm insanlarla aranızda mesafe bulundurun. 116117 numaralı telefonu veya ev doktorunuzu arayın. Bir laboratuvar testi yapılması, test için doktor muayenehanesine gitmeniz veya testin evinizde yapılmasının gerekip gerekmediği konularındaki kararı doktorlar verecektir.

Bir antijen hızlı testinin sonucunun negatif çıkması ne ifade eder?


(Stand:  11 Haziran 2021 Cuma 15:00  o' clock)

(Was bedeutet ein negatives Testergebnis bei einem Antigen-Schnelltest?)

Bir hızlı testin sonucunun negatif çıkması, o anda büyük bir ihtimalle koronavirüs enfeksiyonunuz olmadığı ve an olarak enfeksiyonu diğer insanlara bulaştıramayacağınız anlamına gelir. Ancak belki de çok kısa bir süre önce enfeksiyonu kapmış olmanız ve virüsün vücudunuza henüz ispat edilemediği halde an itibarıyla çoğaldığı da mümkün olabilir. Bu nedenle sonucu negatif olan bir hızlı testin geçerliliği yalnızca 24 saattir. Ayrıca bir hızlı testten alınan sonuç yanlış ta olabilmektedir. Yani test, bir insanın korona olup olmadığını her zaman doğru tanıyamamaktadır. Bu sebeple, “AHA+L+A formülü”nü (mesafe, hijyen, maske, düzenli havalandırma ve korona uyarı uygulamasını kullanma kurallarını), test sonu negatif çıkmış olsa da uygulamanız önemlidir.

Hızlı antijen testini ücretsiz olarak nerede yaptırabilirim?


(Stand:  11 Haziran 2021 Cuma 15:00  o' clock)

(Wo kann ich mich kostenfrei mit einem Antigen-Schnelltest testen lassen?)

Hamburg bütün vatandaşlara haftada birkaç kez ücretsiz bir hızlı korona testi yaptırma olanağı sunmaktadır. Bu testler, korona enfeksiyonlarının tespit edilmesine ve hızla sınırlandırılmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Haritada, ücretsiz hızlı test sunan test merkezlerinin ve eczanelerin bulundukları yerleri görebilirsiniz (https://www.hamburg.de/corona-schnelltest/). Ayrıca birçok doktor muayenehanesi de test yaptırma olanağı sunmaktadır. Doktor muayenehanelerinin sunduğu randevuları https://eterminservice.de/terminservice adresinde bulabilir, buradan randevunuzu alabilir veya doğrudan ev doktorunuza başvurabilirsiniz.

Sonucu negatif olan bir test belgesi ile örneğin bir bakım kuruluşunu ziyaret edebilir veya kuaföre gidebilirsiniz. Test 24 saatten eski olmamalıdır.

Bir hızlı antijen testinin sonucu pozitif çıktığında neler yapılır?


(Stand:  11 Haziran 2021 Cuma 15:00  o' clock)

(Was passiert nach einem positiven Antigen-Schnelltest-Ergebnis?)

Kendi yaptığınız veya yaptırdığınız bir hızlı testin pozitif çıkmasının anlamı, büyük ihtimalle korona enfeksiyonu kapmış olmanızdır. Bir hızlı testin sonucunu pozitif olarak aldığınızda, karantina yükümlülüğü doğar. Enfeksiyonu diğer insanlara bulaştırmamak için derhal evinize giderek kendinizi izole etmeniz gerekir. Test sonucu zaman zaman yanlış olabildiğinden, gerçekten enfeksiyonlu olup olmadığınızın kontrol edilmesi için bir PCR testi yaptırmanız gerekir. Bunun için lütfen olabildiğince çabuk ev doktorunuzdan, bir test merkezinden veya Randevu bağlantısından PCR testi için bir randevu alınız. (https://eterminservice.de/terminservice)

PCR testinin de pozitif çıkması halinde laboratuvar adınızı, adresinizi ve telefon numaranızı Sağlık Dairesine bildirir. Ondan sonra Sağlık Dairesi tecride girmenizi şart koşar. Bunun anlamı, mutlaka evde kalmanız gerekliliğidir. Bu süre içinde ziyaretçi kabul edemezsiniz ve ev halkından olabildiğince uzak durmanız gerekir. Lütfen Sağlık Dairesinin talimatlarını harfiyen yerine getirin.

Durumunuzun kötüleşmesi halinde ya ev doktorunuzu ya da 116117 numaralı telefonu arayın.

Hangi durumlarda kendi kendime test uygulamalıyım?


(Stand:  11 Haziran 2021 Cuma 15:00  o' clock)

(Wann sollte ich einen Selbsttest machen?)

Birileriyle buluşacağınızda veya akrabalarınız ya da arkadaşlarınız misafirliğe gelmeden önce bu insanları korumak için kendi kendinize test yapabilirsiniz. Çalıştığınız yerde veya başka şekilde diğer insanlarla fazla temas halindeyseniz, düzenli olarak kendi kendinize test yapabilirsiniz. Önemli olan, kullanım kılavuzunda açıklanan tüm hususları yerine getirerek testi doğru yapmanızdır.

Kişinin kendi uygulayabileceği ve geçerliliği genel olarak tanınan bir test var mı?


(Stand:  11 Haziran 2021 Cuma 15:00  o' clock)

(Gibt es Selbsttests / Schnelltests, die anerkannt werden?)

İlaç ve Tıbbi Ürünler Federal Enstitüsü (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM]) SARS-CoV-2 virüsünü kanıtlayan, kişinin kendi uyguladığı ilk testleri Şubat ayında onayladı. Şimdiye dek onaylanmış olan, kişinin kendi uyguladığı bu tür testler dükkanlarda, eczanelerde ve internette halka açık satılmaktadır. Bu testler burundan örnek alınarak yapılmaktadır. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız. BfArM, geçerliliği genel olarak tanınan testlerin bir listesini şu adreste online açıklamaktadır:

Kişinin kendi uyguladığı bir test, karantina yükümlülüğünü kaldırmak veya test mecburiyeti olan alanlara (örneğin, bir bakımevi ziyareti için gerekli olması halinde) girmek amacıyla kullanılamaz. Çünkü buralarda testler, profesyonel kişilerce ve en önemlisi, test örneğin alınması gözetim ve denetim altında yapılmalıdır.

Kişinin kendi uyguladığı testin sonucunun negatif olması, anlık bir sonuçtur ve negatif sonuca rağmen hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Hızlı test nedir?


(Stand:  04 Aralık 2020 Cuma 11:15  o' clock)

(Was sind Schnelltests?)

Hızlı test kullanım hakkı saklı bir kavram değildir, burada antikor testleri, antijen testleri veya LAMP-testleri söz konusu olabilir.

LAMP testleri ve antijen testlerinde söz konusu olan doğrudan bir virüs kanıtıdır, yani akut bir enfeksiyon kanıtlanır; öte yandan antikor testleri ise hastanın virüse karşɪ bağışıklık reaksiyonunu kanıtlar ve böylece bir kimsenin enfekte olduğu ancak bundan sonra görülür.

Antikor testi: Bunun için kan örneği gereklidir. Bu örnekte bağışıklık savunması için gerekli antikor oluşumu kanıtlanır. Semptom başlagıcından ortalama bir hafta sonra antikor testi pozitiftir; ama bu evre daha uzun da sürebilir ve bazı durumlarda geçirilen enfeksiyona rağmen hiçbir antikor kanıtlanamayabilir. Bundan dolayı bu testler bir enfeksiyon olup olmadığının güçlü kanıtı değildir. Ve burada da teklif edilen testlerin kalitesi hassasiyet ve spesifiklik bakımından çok farklıdır. Dolayısıyla antikor kanɪtɪ olsa bile o kişinin bağışık olup olmadığı yani ikinci bir enfeksiyona karşı korunup korunmadığı konusunda, bir şey söylenemez.  

Antijen testleri: Burada boğaz veya burundan alınan örnekte virüsün protein parçacıkları kanıtlanır. Bunun için iki teknik vardır: Floresan yönteminde işaretlenen antikor örnek içinde bulunan virüs proteinlerini tanır. Bu bağlantı, basitçe söylersek, bir laboratuvarda kanıtlanabilecek bir ışık sinyaline yol açar. Bu arada tıpkı hamilelik test şeridindekine benzer biçimde virüs proteinleriyle kontağa geçince renklenen antijen testleri de mevcuttur.    

Yukarıda belirtilen ikinci yöntem bu arada öyle gelişti ki, bu antijen testleri başka yerlerin yanı sıra bakımevlerinde ve topluma kazandırma kurumlarında da düzenli olarak uygulanmaktadır. Hiçbir semptom görülmediği ve enfekte olmuş bir kişiyle bilinen bir kontak olmadığı için, SARS-Cov-2 ile enfeksiyon kuşkusu olamayacağı temelsiz demektir.

Nedensiz seri testler özellikle oralarda yaşayanlar, çalışanlar ve bakımevleri ziyaretçileri gibi kolayca etkilenebilecek insan gruplarında yapılmaktadır. Bu antijen testleri, PCR testleri (bunların hassasiyet ve spesifiklikleri daha azdır) kadar güvenilir olmadığından, pozitif çıkan her bir hızlı test sonucu bir PCR testiyle veya bir başka nükleit asit kanıtıyla teyit edilmek zorundadır. Düzenli olarak yapılan testler aracılığıyla nedensiz yapılan seri testlerdeki daha az hassasiyet dengelenir. Ayrıca enfekte olan bir kişi bir antijen testinde buna rağmen pozitif reaksiyon göstermiyorsa, bugünkü bilgi düzeyine göre muhtemelen sadece az miktarda bir virüs yüklenmesi var ve dolayısıyla başkalarına bulaştırma tehlikesi daha azdır.  

LAMP-Test: LAMP-Test (loop-mediated isothermal amplification) denen testte, PCR’ye benzer şekilde gen çoğaltılır; fakat bu işlem pek çok konvansiyonel PCR işleminden biraz daha hızlı gerçekleştirilebilir ve en iyisi de hiçbir karmaşık laboratuvar araçları gerektirmez. Yine de bu test yönteminin hassasiyet ve spesifiklik bakımından geçerliliği henüz kesin olarak karara bağlanmamıştır.

Hassasiyet: Hassasiyet, ne kadar sayıda enfekte olmuş kişinin gerçekten de öyle olduğunun bilindiğini belirtir. Yüzde yetmişlik (%70) bir hassasiyette yani 100 enfekte olandan 30’u hata sonucu tespit edilmezler, ancak kendilerini kesin olarak enfekte olmamış gibi değerlendirirler.

Spesifiklik: Spesifiklik, ne kadar enfekte olmamış kişinin hatalı biçimde enfekte gibi nitelendiğini belirtir. Bunlar karantinaya alınmalı ve sonrasında test edilmelidir. Şu andaki görece sınırlı enfeksiyon sıklığı durumunda %98’lik bir spesifiklik, pozitif sonuçlu kimseler içinde hatalı biçimde pozitif olarak nitelenmiş olanların sayısının doğru biçimde pozitif tespit edilenlerden daha fazla olduğu anlamına gelir. Hatalı olarak test sonucu pozitif olan insanlar karantinaya girmeli ve sonrasında test edilmelidir.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch