Testler

Reisen Englisch

Korona testini ücretsiz yaptırabilir miyim?


(Stand:  22 Mart 2021 Pazartesi 14:00  o' clock)

(Kann ich einen kostenlosen Corona-Test machen?)

Ücretsiz Korona testi yaptırmak aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Korona semptomları göstermeniz halinde (öksürük, ateş, boğaz ağrısı, tat alma duyusunun kaybı).  Böyle bir durumda 116 117 numaralı telefonu arayınız, ev doktorunuza telefon ederek iletişime geçiniz veya KVH’nın Farmsen veya Altona’daki acil durum muayenehanelerinden birine başvurunuz.
  • Sağlık Dairesinin test talimatı vermesi halinde. Testin nasıl yapılacağı konusu sizinle ayrıca görüşülür.
  • Bir bakım yurdunda, kitada, okulda, engelliler için tam veya yarı zamanlı yatılı bir kuruluşta ve tekrar topluma kazandırmaya ilişkin hizmetler sunan bir kurumun ayakta tedavi hizmetlerinde çalışıyorsanız. Bu durumda lütfen işvereninize veya işletmenin tıbbi hizmetler bölümüne başvurunuz.
  • Bir hastaneye, bakım evine veya engelliler için bir yardım kuruluşuna giriş yapmadan önce test yaptırmak mecburidir, test ücretsizdir. Testin yapılmasına ilişkin bilgileri lütfen bu kuruluşlardan alınız.
  • Hızlı antijen testi yaptırmış olmanız ve test sonucunun pozitif gelmiş olması halinde. Bu sonucun kontrol edilmesi amacıyla bir PCR testi yapılır, bunu doğrudan test merkezinde, ev doktorunuzda veya bir enfeksiyon muayenehanesinde (https://eterminservice.de/terminservice) yaptırabilirsiniz. Bunun için test sonucunu yazılı olarak almanız ve göstermeniz gerekmektedir.

Dikkat: Hızlı antijen testinizin pozitif çıkması ile derhal karantina yükümlülüğü doğar. Bu nedenle her türlü temastan kaçınmanız gerekmektedir.

Hamburg bütün vatandaşlara haftada bir kez ücretsiz bir hızlı antijen testi sunmaktadır (lütfen şu bağlantıya bakınız: https://www.hamburg.de/corona-schnelltest/). Bu testlerin amacı, Korona enfeksiyonları tespit edip bunlara reaksiyon gösterebilmektir. Doktor muayenehanelerinin sunduğu randevuları https://eterminservice.de/terminservice adresinde bulabilir ve randevunuzu alabilirsiniz.

Test sonuçlarını Hamburg’da sizin için yetkili olan Sağlık Dairesine online iletebilirsiniz: www.hamburg.de/corona-kontakt.

Çok sayıda laboratuvar ve doktor artık özel istek üzerine korona testi yapmaktadır. Bunlar hakkında daha fazla bilgiyi ilgili web sitelerinde bulabilir, test ücretini telefonla sorabilir ve randevu alabilirsiniz. Alman Kızılhaç Kuruluşunun (Deutsches Rotes Kreuz, DRK) Harburg şubesi de özel Korona testleri sunmaktadır. Test yaptırmak isteyenler, 040 554449222 numaralı telefondan önce randevu almalı, sonra swab örneği alınması için randevuya kendi aracıyla gitmelidir. Test ücreti toplam 93 Euro’dur. Testi yapılan kişi, testten sonraki 24 - 48 saat içinde sonucu bir QR kodu ile web sitesinden veya akıllı telefon ile Korona ikaz uygulaması üzerinden öğrenebilir.

Daha fazla bilgi için: www.drk-harburg.hamburg/meldungen-details/informationen-zu-corona.html.

Kişinin kendi uygulayabileceği ve geçerliliği genel olarak tanınan bir test var mı?


(Stand:  09 Mart 2021 Salı 16:00  o' clock)

(Gibt es Selbsttests / Schnelltests, die anerkannt werden?)

İlaç ve Tıbbi Ürünler Federal Enstitüsü (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM]) SARS-CoV-2 virüsünü kanıtlayan, kişinin kendi uyguladığı ilk testleri Şubat ayında onayladı. Şimdiye dek onaylanmış olan, kişinin kendi uyguladığı bu tür testler dükkanlarda, eczanelerde ve internette halka açık satılmaktadır. Bu testler burundan örnek alınarak yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için: https://www.zusammengegencorona.de/testen/selbsttest-fuer-den-nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2/ . BfArM, geçerliliği genel olarak tanınan testlerin bir listesini şu adreste online açıklamaktadır: https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html

Kişinin kendi uyguladığı bir test, karantina yükümlülüğünü kaldırmak veya test mecburiyeti olan alanlara (örneğin, bir bakımevi ziyareti için gerekli olması halinde) girmek amacıyla kullanılamaz. Çünkü buralarda testler, profesyonel kişilerce ve en önemlisi, test örneğin alınması gözetim ve denetim altında yapılmalıdır.

Kişinin kendi uyguladığı testin sonucunun negatif olması, anlık bir sonuçtur ve negatif sonuca rağmen hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Sonucu pozitif olan bir test derhal bir PCR testi ile onaylanmalıdır, çünkü kişinin kendi uyguladığı testler “yanlış pozitif sonuç” verebilmektedir. PCR testin sonucu gelene kadar evinizde tecride girmeli ve her türlü temastan kaçınmalısınız.

Test sonucum çıkana kadar nasıl davranmalıyım?


(Stand:  13 Ocak 2021 Çarşamba 14:50  o' clock)

(Wie verhalte ich mich, bis mein Testergebnis vorliegt?)

Test sonucunuz çıkana kadar evinizde karantinaya girmelisiniz. Yani, evden dışarı çıkmamalı ve hiç kimseyle temas etmemelisiniz.

Hamburg’da hızlı testler uygulanɪyor mu?


(Stand:  04 Aralık 2020 Cuma 11:15  o' clock)

(Kommen in Hamburg Schnelltests zum Einsatz?)

Bakım kuruluşları, hastaneler, topluma kazandırma kurumları ile (diş) doktor muayenehanelerinde düzenli tarama testleri amacɪyla  PoC-antijen testleri yapılmaktadır. Kuruluşlar bununla ilgili kuruma özgü olarak personel ve fakat aynı zamanda hastalar, orada yaşayanlar, refakatçı ve ziyaretçilerin test edileceği test konseptleri hazırlamak zorundadır. Bunun uygulanması ancak adım adım gerçekleştirilebilir.

Hızlı test nedir?


(Stand:  04 Aralık 2020 Cuma 11:15  o' clock)

(Was sind Schnelltests?)

Hızlı test kullanım hakkı saklı bir kavram değildir, burada antikor testleri, antijen testleri veya LAMP-testleri söz konusu olabilir.

LAMP testleri ve antijen testlerinde söz konusu olan doğrudan bir virüs kanıtıdır, yani akut bir enfeksiyon kanıtlanır; öte yandan antikor testleri ise hastanın virüse karşɪ bağışıklık reaksiyonunu kanıtlar ve böylece bir kimsenin enfekte olduğu ancak bundan sonra görülür.

Antikor testi: Bunun için kan örneği gereklidir. Bu örnekte bağışıklık savunması için gerekli antikor oluşumu kanıtlanır. Semptom başlagıcından ortalama bir hafta sonra antikor testi pozitiftir; ama bu evre daha uzun da sürebilir ve bazı durumlarda geçirilen enfeksiyona rağmen hiçbir antikor kanıtlanamayabilir. Bundan dolayı bu testler bir enfeksiyon olup olmadığının güçlü kanıtı değildir. Ve burada da teklif edilen testlerin kalitesi hassasiyet ve spesifiklik bakımından çok farklıdır. Dolayısıyla antikor kanɪtɪ olsa bile o kişinin bağışık olup olmadığı yani ikinci bir enfeksiyona karşı korunup korunmadığı konusunda, bir şey söylenemez.  

Antijen testleri: Burada boğaz veya burundan alınan örnekte virüsün protein parçacıkları kanıtlanır. Bunun için iki teknik vardır: Floresan yönteminde işaretlenen antikor örnek içinde bulunan virüs proteinlerini tanır. Bu bağlantı, basitçe söylersek, bir laboratuvarda kanıtlanabilecek bir ışık sinyaline yol açar. Bu arada tıpkı hamilelik test şeridindekine benzer biçimde virüs proteinleriyle kontağa geçince renklenen antijen testleri de mevcuttur.    

Yukarıda belirtilen ikinci yöntem bu arada öyle gelişti ki, bu antijen testleri başka yerlerin yanı sıra bakımevlerinde ve topluma kazandırma kurumlarında da düzenli olarak uygulanmaktadır. Hiçbir semptom görülmediği ve enfekte olmuş bir kişiyle bilinen bir kontak olmadığı için, SARS-Cov-2 ile enfeksiyon kuşkusu olamayacağı temelsiz demektir.

Nedensiz seri testler özellikle oralarda yaşayanlar, çalışanlar ve bakımevleri ziyaretçileri gibi kolayca etkilenebilecek insan gruplarında yapılmaktadır. Bu antijen testleri, PCR testleri (bunların hassasiyet ve spesifiklikleri daha azdır) kadar güvenilir olmadığından, pozitif çıkan her bir hızlı test sonucu bir PCR testiyle veya bir başka nükleit asit kanıtıyla teyit edilmek zorundadır. Düzenli olarak yapılan testler aracılığıyla nedensiz yapılan seri testlerdeki daha az hassasiyet dengelenir. Ayrıca enfekte olan bir kişi bir antijen testinde buna rağmen pozitif reaksiyon göstermiyorsa, bugünkü bilgi düzeyine göre muhtemelen sadece az miktarda bir virüs yüklenmesi var ve dolayısıyla başkalarına bulaştırma tehlikesi daha azdır.  

LAMP-Test: LAMP-Test (loop-mediated isothermal amplification) denen testte, PCR’ye benzer şekilde gen çoğaltılır; fakat bu işlem pek çok konvansiyonel PCR işleminden biraz daha hızlı gerçekleştirilebilir ve en iyisi de hiçbir karmaşık laboratuvar araçları gerektirmez. Yine de bu test yönteminin hassasiyet ve spesifiklik bakımından geçerliliği henüz kesin olarak karara bağlanmamıştır.

Hassasiyet: Hassasiyet, ne kadar sayıda enfekte olmuş kişinin gerçekten de öyle olduğunun bilindiğini belirtir. Yüzde yetmişlik (%70) bir hassasiyette yani 100 enfekte olandan 30’u hata sonucu tespit edilmezler, ancak kendilerini kesin olarak enfekte olmamış gibi değerlendirirler.

Spesifiklik: Spesifiklik, ne kadar enfekte olmamış kişinin hatalı biçimde enfekte gibi nitelendiğini belirtir. Bunlar karantinaya alınmalı ve sonrasında test edilmelidir. Şu andaki görece sınırlı enfeksiyon sıklığı durumunda %98’lik bir spesifiklik, pozitif sonuçlu kimseler içinde hatalı biçimde pozitif olarak nitelenmiş olanların sayısının doğru biçimde pozitif tespit edilenlerden daha fazla olduğu anlamına gelir. Hatalı olarak test sonucu pozitif olan insanlar karantinaya girmeli ve sonrasında test edilmelidir.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch