Kirada oturmak ve Kira

COVID-19 nedeniyle finansal olarak zor durumdaki kiracɪlara SAGA ne gibi yardɪm sunuyor?

Was bietet die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die SAGA, Mieterinnen und Mietern an, die durch COVID-19 in finanzielle Not geraten? 

(Tarih: 06,04,2020, Saat 15:40)

Konut ve ticari kirasɪnɪ ödemede acil duruma düşen kiracɪlara SAGA yardɪm sözü verdi. SAGA kiracɪsɪ olup Korona krizinin etkilerinden dolayɪ kiranɪzɪ mukavelede öngörülen  zamanda ödüyemiyorsanɪz, lütfen ya 040-42 66 66 66 telefon numarasɪnɪ arayarak veya -e-Mail üzerinden kontakt@saga.hamburg adresine yazarak direk SAGA’ya ya da mukavelenizde yazɪlɪ kontak adresine başvurun. SAGA bu baǧlamda güncel bilgilendirmeyi https://www.saga.hamburg/. internet sayfasɪ üzerinden paylaşmaktadɪr.

Back to the top of the page

Süresiz çɪkş veya cebri tahliyeleri önlmek için tedbir planlarɪ varmɪdɪr?

Sind Maßnahmen geplant, die fristlose Kündigungen und Zwangsräumungen vermeiden sollen? 

(Tarih: 18.03.2020, Saat 17:21)

Ílk önce ödemeyi erteleme sözleşmeleri uzatɪlacakve kira artɪşlarɪ geçici olarak durdurulacaktɪr. Etkilenen kiracɪlar ve yetkili uzman dairelerle sɪkɪ koordinasyon yaparak tehlikeye girmiş kira durumlarɪnɪ saǧlama almak için mümkün olduǧunca çabuk çözümler üretilecektir.

Daha fazla bilgi: 18 Mart 2020 tarihli medya bildirisini Pressemeldung vom 18. März 2020

tɪklayɪnɪz.

Back to the top of the page

Ticari kiralar için de ödemeyi erteleme mümkünmüdür?

Sind Stundungen auch für Gewerbemieter möglich?

(Tarih: 18.03.2020, Saat 17:21)

Kirasɪnɪ ödememekten dolayɪ çɪkɪşlarɪ engellemek için ticari kiracɪlara da ödemeyi erteleme olanaǧɪ saǧlanacaktɪr.

Daha fazla bilgi: 18 Mart 2020 tarihli medya bildirisini Pressemeldung vom 18. März 2020

tɪklayɪnɪz.

Back to the top of the page

Yaşlɪ ceya saǧlɪǧɪ kötü olan kiracɪlar için özel destekleme tedbirleri olacakmɪ?

Wird es besondere Unterstützungsmaßnahmen für ältere oder gesundheitliche beeinträchtige Mieterinnen und Mieter geben? 

(18.03.2020, saat 17:21) 

Daha fazla bilgi: 18 Mart 2020 tarihli medya bildirisini Pressemeldung vom 18. März 2020

tɪklayɪnɪz.

Back to the top of the page

Kiramɪ mukavelede öngörüldüǧü gibi ödemede zorlanɪyorsam, kime başvurabilirim?

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Schwierigkeiten habe, meine Miete vertragsgemäß zu zahlen?

Tarih: 06.04.2020, Saat 15:40)

Íş, Sosyal, Aile ve Entegrasyon Dairesi “Sosyal güvenliǧe kolay ulaşmak için “Sosyal koruma paketi” hakkɪndaki bilgileri yayɪnlamɪştɪr. Bütün bilgileri bu internet sayfasɪnda bulabilirsiniz: Infos zum sozialen Schutzpaket .

Diǧer geçiminizi ve kiranɪzɪn bir bölümünü kendi gelirinizden karşɪlayabiliyorsanɪz, kiranɪzɪn diǧer bölümünü kira yardɪmɪ olarak talep edebilirsiniz. Bu baǧlamda daha fazla bilgiyi şu internet sayfalarɪnda bulabilirsiniz: https://www.hamburg.de/wohnen/ ve  https://www.hamburg.de/wohngeldrechner/.

Korona-krizi nedeniyle kiralarɪnɪ mukavelde öngörüldüǧü gibi ödemede zorluk çeken kiracɪlar bunun yanɪ sɪra direk kiraya veren şirkete başvurmalarɪ da salɪk verilir. Bir çok kiraya veren şirket veya özel kişi –kanuni düzenlemelerden baǧɪmsɪz olarak- bu durum için anlayɪş göstereceklerinin ve yardɪmcɪ olacaklarɪnɪn –örneǧin kira ödemelerini ertelemek suretiyle- sinyallerini vermiş durumdalar.

Sayfanɪn başɪna dön

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch