Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Управление, ориентирано към семейството В Хамбург достъпът на родителите до детски надбавки е по-лесен от всякога с услугата „Kinderleicht zum Kindergeld“

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Услугата „Kinderleicht zum Kindergeld“ („Заявяване на детски надбавки - по-лесно от всякога“) облекчава родителите от бюрокрацията и ги улеснява при извършване на необходимите формалности, свързани с раждането на дете. Услугата прави излишно ходенето по ведомства и родителите имат повече време за семейството.

„Kinderleicht zum Kindergeld“ (bulgarisch)

Родителите, които желаят да използват услугата с комбинирания формуляр, просто подават формуляра след раждането заедно с необходимите документи в съответната родилна клиника в Хамбург или в „Geburtshaus Hamburg“ („Родилен дом Хамбург“). Всичко останало организират участващите институции.

Комбинираният формуляр от три страници е достъпен онлайн за попълване и разпечатване – вижте Downloads.

При необходимост обаче можете да го получите и на хартиен носител във Вашата родилна клиника в Хамбург или в „Geburtshaus Hamburg („Родилен дом Хамбург“).

С комбинирания формуляр изпълнявате едновременно следното:

1.         Определяте името на Вашето дете

2.         Заявявате допълнителни екземпляри от удостоверението за раждане

3.         Заявявате детски надбавки

Освен това Вашето дете ще бъде автоматично въведено в системата за регистрация на населението след регистрацията му и от Централната федерална данъчна служба (Bundeszentralamt für Steuern) ще бъде издаден данъчен идентификационен номер.

Във Вашата родилна клиника в Хамбург или в „Geburtshaus Hamburg“ („Родилен дом Хамбург“) ще получите пощенски плик с отпечатан върху него текст. Поставете в него комбинирания формуляр и Вашите документи.

След раждането на Вашето дете предайте плика с документи обратно в родилната клиника или в „Geburtshaus Hamburg“ („Родилен дом Хамбург“). От там всички документи се изпращат на компетентната служба по гражданско състояние.

Службата по гражданско състояние регистрира раждането и предоставя молбата за детски надбавки на службата за семейни помощи. След не повече от десет дни ще получите поръчаните удостоверения за раждане по удобно пощата от службата по гражданско състояние, данъчния идентификационен номер на Вашето дете от Централната федерална данъчна служба (Bundeszentralamt für Steuern) и решението за детски надбавки от службата за семейни помощи.

Детските надбавки се превеждат автоматично по посочената банкова сметка.

Документът „Указания относно услугата“ предлага на родителите помощ при попълването на комбинирания формуляр и подробна информация на какво да обърнат внимание – вижте Downloads.

Какви документи трябва да се подадат заедно с комбинирания формуляр е посочено в „Информационната брошура на службите по гражданско състояние в Хамбург“ – вижте Downloads или напечатания текст върху пощенския плик.

Моля, прочетете внимателно „Информационния бюлетин“ на Вашето родилно здравно заведение – вижте Downloads. 

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch