Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Пријатна администрација Во Хамбург, родителите ја добиваат услугата „Kinderleicht zum Kindergeld“ (Лесно до детски надоместок)

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Со услугата „Kinderleicht zum Kindergeld“ (Лесно до детски надоместок), родителите добиваат полесни и поедноставни административни процедури поврзани со раѓањето на нивното дете. Услугата ја елиминира потребата родителите да ги бркаат документите и така тие имаат повеќе време за семејството.

„Kinderleicht zum Kindergeld“ (Лесно до детски надоместок)

Родителите што би сакале да ја користат услугата со комбинираниот образец едноставно го предаваат пополнетиот образец заедно со потребните документи во нивната матична породилна клиника во Хамбург или во Geburtshaus Hamburg. Сè понатаму останува на администрацијата.

Тристраниот комбиниран образец може да се пополни онлајн и да се испечати - видете во Downloads.

Ако е потребно, може да добиете и хартиен образец од вашата породилна клиника во Хамбург или Geburtshaus Hamburg.

Комбинираниот образец може да го користите за следниве работи: 

1.         Одредување име на детето

2.         Барање дополнителни изводи

3.         Аплицирање за детски надоместок

Вашето дете исто така автоматски ќе биде внесено во нашиот систем за регистрирање откако ќе биде издаден изводот и идентификацискиот број на даночен обврзник (матичен број; даночен број) од страна на Bundeszentralamt für Steuern (Сојузната даночна управа).

Од вашата породилна клиника во Хамбург или Geburtshaus Hamburg ќе добиете и испечатено плико. Во него ќе го ставите комбинираниот образец и документите.

Испратете го пликот по раѓањето на вашето дете во породилна клиника во Хамбург или Geburtshaus Hamburg. Оттаму се проследува до релевантните служби.

Матичната служба го заверува раѓањето и го препраќа барањето за детски надоместок до Семејниот фонд. Во просек потребни се помалку од десет дена за да ги добиете изводите преку пошта од матичната служба, даночниот број на вашето дете од управата за јавни приходи и известувањето за детски надоместок од Семејниот фонд.

Детскиот надоместок ќе се префрли автоматски на дадената сметка.

Документот „Hinweise zum Service“ (Напомени за услугите) им нуди помош на родителите за пополнување на комбинираниот образец и дава детални информации на што да се внимава - видете во Downloads.

Кои документи треба да се поднесат заедно со комбинираниот образец може да најдете во „Merkblatt der Hamburger Standesämter“ (Листот со информации од матичните служби на Хамбург) – видете во Downloads или испечатеното на пликот.

Внимателно прочитајте го „Informationsblatt“ (Листот со информации) од вашата породилна клиника - видете Downloads. 

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch