Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Administracja przyjazna rodzinom W Hamburgu rodzice „zasiłki na dzieci mogą odbierać z dziecinną łatwością”

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

Dzięki nowoczesnej usłudze „Dziecinnie łatwe odbieranie zasiłku na dziecko”, rodzice po narodzinach dziecka nie muszą już odwiedzać więcej jakichkolwiek urzędów. W ten sposób zostają Państwo odciążeni od biurokracji i mogą się Państwo w tym czasie zająć swoim dzieckiem.

W Hamburgu rodzice „zasiłki na dzieci mogą odbierać z dziecinną łatwością”

Bezpośrednio przed terminem narodzin dziecka, przyszli rodzice otrzymują trzystronicowy przyjazny dla mieszkańców formularz łączony. Ten formularz jest zaprojektowany w prosty sposób, wymaga podania jedynie tych informacji, które są niezbędnie potrzebne dla instytucji przetwarzających dane.

Rodzice mogą posłużyć się nim, aby za jednym razem:

  • przekazać informacje o narodzinach,
  • nadać swojemu dziecku prawnie ważne imię,
  • uzyskać akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  • zamówić żądaną liczbę egzemplarzy aktu urodzenia
  • i jednocześnie ubiegać się o zasiłek na dziecko.

Ten połączony formularz jest wypełniany przez rodziców po urodzeniu dziecka i przekazywany wraz z niezbędnymi dokumentami w klinice położniczej, skąd jest on przekazywany dalej do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego wydaje urzędowy akt urodzenia i przekazuje wniosek o zasiłek na dziecko do Kasy Świadczeń Rodzinnych. Po okresie, który jest krótszy przeciętnie niż dziesięć dni, rodzice otrzymują pocztą zamówioną liczbę egzemplarzy aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego, numer identyfikacji podatkowej dziecka z Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego oraz decyzję o przyznaniu o zasiłku na dziecko z Kasy Świadczeń Rodzinnych. Zasiłek na dziecko jest automatycznie przekazywany na wskazane konto.

Dokument „Wskazówki na temat nowej usługi” może dopomóc rodzicom w wypełnieniu połączonego formularza i informuje szczegółowo na temat tego, co należy w nim uwzględnić.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch